Anmeld dit byggeri

Ikke alt byggeri kræver en byggetilladelse, men skal måske stadig godkendes af kommunen inden du går i gang.
Har kommunen ikke reageret inden de 14 dage og overholder byggeriet bestemmelserne i gældende bygningsreglement samt lokalplan/byplan og øvrig lovgivning må du gerne påbegynde dit byggearbejde.
Kræver dit arbejde dispensation fra gældende regler må arbejdet, uanset 2 ugers fristen, ikke påbegyndes før dispensationen er givet.

Bor du i rækkehus, skal du altid spørge kommunen inden du går i gang, da der kan gælde særlige regler i dit område.

Gebyr for sagsbehandling

Yderligere informationer

En anmeldelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra anmeldelsesdatoen.

HUSK, at det er dit ansvar, at dine bygninger er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR).Hvis du opdager fejl eller mangler, så send os en på byggesag@gladsaxe.dk med følgende oplysninger:

  • Hvad er bygget (carport, udhus etc.)
  • Hvornår er det bygget (dato)
  • Hvor stort er det (m2)
  • Materialer (sidebeklædning og tag)

Det er en god ide at tjekke sin BBR igennem engang i mellem, så den altid er opdateret.

 

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Tilladelser og gebyr