Byggetilladelse

HUSK: Du må aldrig gå i gang med dit byggeri, før du har en tilladelse fra kommunen

Du skal ansøge om dit byggeri hvis:

  • Du bygger nyt boligareal
  • Du udvider dit boligareal eller ændrer anvendelsen
  • Det samlede areal af dit færdige byggeri er over 50 m2 uanset type af byggeri
  • Byggeriet ikke overholder byggeretten (Afstands- og højdekrav mm.)
  • Du skal bygge en integreret garage, carport eller udhus.
    (Integreret betyder at carporten er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen)
    Vær opmærksom på, at disse bygninger skal overholde de samme afstandskrav mod skel, som gælder for boliger.

Du må ikke gå i gang med at bygge før der er givet byggetilladelse fra kommunen.

En byggetilladelse er gyldig i 1 år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden 1 år, bortfalder tilladelsen. Ønsker du stadig at bygge, skal du søge påny.

Rækkehus/Dobbelthus

Hvis du bor i rækkehus eller dobbelthus, skal du altid kontakte os, før du går i gang med et byggearbejde. Oftest er der servitutter der skal overholdes

Gebyr for sagsbehandling

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Tilladelser og gebyr