Når i vil giftes

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Hvordan bliver vi gift?

Når i vil giftes skal I skal søge digitalt. I udfylder en ægteskabserklæring.

Vi har brug for hjælp til at udfylde skemaet

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i borgerservice eller på biblioteket.

Vi ønsker at ændre navne i forbindelse med vores bryllup

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen Navneændring på bryllupsdagen. I finder den i den blå boks, der hedder borger.dk.

 

Hvilke betingelser er der for ægteskab?

På borger.dk siden, Betingelser for ægteskab, kan I læse om ægteskabsbetingelserne, hvis en af jer tidligere har været gift, I er under 18 år, eller er i tvivl om, hvorvidt I opfylder ægteskabsbetingelserne.

 

Udstedelse af prøvelsesattest - hvad er det?

Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder en prøvelsesattest.

Vi bliver gift på rådhuset

Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret.

Vi bliver gift uden for rådhuset

Hvis I skal vies uden for rådhuset, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

Prøvelsesattesten kan blive for gammel!

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

 

Navneændring på bryllupsdagen

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen Navneændring på bryllupsdagen i den blå selvbetjeningsboks nederst på siden.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring.

 

Hvordan bliver vi gift på rådhuset?

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Skal vi giftes på rådhuset?

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår f.eks. i en skov eller park. I Gladsaxe Kommune foregår borgerlige vielser som udgandspunkt på rådhuset eller i Rådhushaven.
Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Der skal være vidner med til brylluppet

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

 

Hvordan bliver vi gift i folkekirken?

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Der skal være vidner med til brylluppet

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Hvordan foregår vielses ritualet i kirken?

Her kan I læse om hvordan vielsesritualet foregår ved et kirkeligt bryllup.

En præst kan nægte at vie jer, hvis en af jer – eller I begge – er fraskilte. Hvis en præst af andre religiøse grunde ikke mener at kunne foretage en vielse, afgør biskoppen, om præsten bør fritages for at udføre vielsen.

Folkekirkens velsignelse af borgerligt viede eller registrerede partnere

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Hvordan bliver vi gift i et godkendt eller anerkendt trossamfund?

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse. I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt. På ankestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte trossamfund. Du finder linket i den blå link boks Ankestyrelsen.

Huskeliste

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

  • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Vielse i udlandet

  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Navneændring på bryllupsdagen

  • Hvis I ønsker at ændre efternavne i forbindelse med brylluppet, skal I søge Kirkeministeriet om det senest 15 dage inden bryllupsdagen. Du kan finde selvbetjeningsløsningen i den blå borger.dk boks.

Ægteskab og parforhold