Ikke normalvægtig

Har du har et barn, der har udfordringer med vægten, kan sundhedsplejersken hjælpe med råd og vejledning. Vi taler om, hvordan vi sammen kan hjælpe jeres barn til en sund hverdag.

Alle børn mellem 0 og 16 år har tilknyttet en sundhedsplejerske. Hvis I har et barn, der har problemer med vægten, kan jeres sundhedsplejerske hjælpe med råd og vejledning i forhold til trivsel, bevægelse og madvaner.

Sundhedsplejersken kan hjælpe jer med at finde frem til, hvilken støtte og vejledning, I har brug for i jeres familie.

Hvis I vil vide mere eller har brug for råd og vejledning, kan I kontakte Sundhedsplejen på telefon 39 57 54 71.

Tidlig indsats

Er jeres barn mellem 2 og 5 år og har begyndende overvægt eller er blevet overvægtig, tilbyder vi fem familiesamtaler med en sundhedsplejerske, der er uddannet familiekonsulent.

I kan kontakte Lone Borg på telefon nummer  51 59 57 58

Pjece om tidlig indsats mod overvægt hos børn.

Tilbud til skolebørn

Sundhedsplejeskerne har udarbejdet to pjecer med råd til, hvordan I kan hjælpe jeres barn til en sundere og gladere hverdag. Trivselspaletten indeholder muligheder, der kan hjælpe børn og unge til en sundere livsstil.

Trivselspaletten for 0-6 klasse henvender sig primært til forældre med børn, der går i 0-6 klasse

Trivselspaletten for 7-9 klasse henvender sig primært til den unge i 7.-9. klasse

6-15 år - Skole