Gladsaxe kommunale Tandpleje

Rene tænder kommer der ikke huller i. Børn og unge (0-18 år) får gratis tandpleje i Gladsaxe.

Børn og unge i alderen 0-18 år får tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje, samt tilbud om tandregulering ved visse tandstillingsfejl.

Dit barn bliver normalt indkaldt med 18 måneders mellemrum.

Dit barn skal have børstet tænder 2 gange dagligt med tandpasta med et fluorindhold på 1450 ppm.

Hjælp dit barn med at børste tænder indtil 10-12 års alderen.

 

Tandplejens kontor:

Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg. Telefon: 39 57 54 62.

Overtandlæge: Liselotte Harild. Telefon: 39 57 54 60

 

For tidsbestilling, ring til klinikkerne:

Tandklinikken på Grønnemose: Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg, tlf.: 39 57 64 80

Tandklinikken på Skovbrynet, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd, tlf.: 39 57 65 90

Tandreguleringsklinikken, Triumfvej 1, 2800 Lyngby, tlf.: 39 57 47 71

 

Til forældre med børn født årgang 1999 og 2000

Tandklinikken på Grønnemose blev som bekendt ramt af en omfattende vandskade i februar 2015. Konsekvensen blev, at tandklinikken delvis måtte lukke frem til sommerferien og helt lukkede efter sommerferien, da vandskaden viste sig at være mere omfattende end først vurderet. Tandklinikken åbnede igen i marts 2016.

Konsekvensen er nu, at Tandplejen ikke kan overholde det politisk fastsatte fastsatte indkald på 18 måneder, på grund af færre stole til behandling og undersøgelser i renoveringsperioden.

Børne-og Undervisningsudvalget har tiltrådt beslutningen om, at Gladsaxe kommunale Tandpleje henstiller de unge født årgang 1999 og 2000 til, at de efter deres 16 års fødselsdag vælger tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge med udgifterne dækket af Gladsaxe kommunale Tandpleje.

Skift til privatpraktiserende tandlæge

Hvis I ønsker at benytte en privatpraktiserende tandlæge, kan I her hente en ansøgningsblanket.

Ønsker I at blive i Gladsaxe kommunale Tandpleje

Hvis I ønsker, at jeres barn skal fortsætte i Gladsaxe kommunale Tandpleje, skal I ikke foretage jer noget.

Med venlig hilsen

Liselotte Harild

Overtandlæge

Er du mellm 16-18 år? Skift til privat tandlæge

Hvis du ønsker at benytte dig af fritvalgsorningen, kan du læse mere om ordningen her.

Privat tandlæge?

Tandklinikken på Grønnemose Skole

Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg,
Telefon: 39 57 64 80 (Kl. 8-12)
Mail: tandgronnemose@gladsaxe.dk  

Tanklinikken Grønnemose

Tandreguleringsklinikken

Triumfvej 1, 2800 Lyngby,
Telefon: 39 57 47 71 (kl. 8-12)
Mail: tandregulering@gladsaxe.dk 

Tandregulering

Tandklinikken på Skovbrynet Skole

Værebrovej 156, 2880 Bagsværd,
Telefon: 39 57 65 90 (Kl. 8-12)
Mail: tandskov@gladsaxe.dk  

Skovbrynet Tandpleje

Akut behandling

Ved akut behov for tandbehandling, får I en tid samme dag. Udenfor åbningstid: Ring til Tandlægevagten på 1813.

Akut behandling
Børn og sundhed