Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole

Er dit barn i dagtilbud i Gladsaxe Kommune vil barnet opleve en helhed og reel sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole.

Det sikrer Gladsaxe Kommune ved at tilrettelægge et fælles grundlag for overgangen fra dagtilbud til skole, uafhængigt af valg af skole.

I et særligt forløb involveres I og jeres barn i konkrete aktiviteter, der understøtter samarbejdet om jeres barns udvikling og læring.

Forløbet består af fire elementer:

  • En samarbejdsaftale, som beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole i distriktet
  • Et udviklingsskema, som indeholder jeres og pædagogernes samlede vurdering af jeres barns potentialer
  • En ”Her er jeg-kuffert”, som indeholder jeres barns tegning af familien, kompetenceportræt, målebånd for vækst og udvikling samt Illustration af jeres barns forestillinger og tanker om skolen
  • En ”Her er vi-skattekiste”, som indeholder det, jeres barns gruppe har arbejdet med inden skolestart. Et gruppebillede af gruppen, tre udvalgte sange og lege samt det sidste projektarbejde, der er arbejdet med i gruppen

Disse elementer indgår i de pædagogiske aktiviteter og hjælper og støtter jeres barn i overgangen fra dagtilbud til skole.

I kan læse om den måde det enkelte dagtilbud og skole arbejder med aktiviteterne på dagtilbuddets eller skolens hjemmeside.

I kan også læse mere i forældrepjecen: ”Helhed og sammenhæng i børns liv – i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole”

Hvis I er tilflyttere, og ikke har deltaget i et forløb for overgangen, kan I, på Gladsaxe Kommunes hjemmeside, læse om ideer til materiale, som jeres barn kan medbringe til sin kuffert, når han eller hun starter i skole.

Dagtilbud for de yngste