Kufferten

Helhed og sammenhæng fra daginstitution til SFO og skole er væsentlige mål, som indgår i Gladsaxe Kommunes målsætninger på børneområdet.

Som I kan læse i forældrepjecen Helhed og sammenhæng i børns liv har det betydning for børnene, at skolestarten foregår som en kontinuerlig proces fra dagtilbud til SFO og skole.

I har som forældre en vigtig rolle og funktion i at skabe den bedste skolestart for jeres barn i samarbejde med pædagoger og lærere.

Alle børn som går i dagtilbud i Gladsaxe Kommune medbringer en kuffert fra dagtilbud til SFO og børnehaveklasse. I denne ligger forskellige materialer.

Hvis dit barn har gået i dagtilbud udenfor Gladsaxe Kommune vil barnet få udleveret en tom kuffert ved SFO-start.

For at jeres barn i lighed med de øvrige børn har noget at vise og fortælle om, vil vi opfordre jer til at medbringer nedenstående materialer, som skal i den kuffert jeres barn får den første dag i SFO:
 

Et målebånd som angiver barnets højde lige før SFO start


 

Barnets tegning af familie


Tekst eller foto af barnets yndlingslege


Et gruppebillede af legekammerater

Fotos af SFO start


 

Kontakt

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte den skole/SFO, som jeres barn skal gå på eller Annette Quist Jeppesen, pædagogisk konsulent, e-mail: bkfaqj@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 71 eller Guy Rubaudo, pædagogisk konsulent, e-mail: bkfgru@gladsaxe.dk, telefon: 39 57 53 27.

 

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Helhed og sammenhæng fra dagtilbud til skole