Privat børnepasning

Som forældre har I mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud for de yngste.

Tilskuddet kan ikke gives til at forældre passer egne børn.

For at der kan udbetales tilskud skal der være en skriftlig pasningsaftale, som er godkendt af kommunen.

Skriftlig pasningaftale og godkendelse


Forældre skal indgå en skríftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunen skal godkende pasningsaftalen ellers vil der ikke blive udbetalt tilskud.

Pasningsaftalen godkendes ved et tilsynsbesøg af ledelsen af den kommunale dagpleje og der føres kvartalsvis tilsyn med ordningen.

Ved ansøgning skal I udfylde en ansøgning om tilskud til privat børnepasning og en
lønkvittering til privatpasning.

Eksempler på pasningsordning


Forældrene kan eksempelvis indgå aftale om en af følgende private pasningsordninger:

  • En person som passer barnet i forældrenes hjem.
  • En privatperson som i sit hjem eller i andre lokaler passer barnet.
  • Flere forældre etablerer sammen en privat pasningsordning.

Hvornår kan tilskuddet starte?


Tilskuddet kan bevilliges fra det tidspunkt, hvor barnet vil få tilbudt en plads. Tilskuddet kan bevilliges til børn i alderen 24 uger til og med to år, som har et pasningsbehov eller allerede er optaget i et dagtilbud.

Hvor meget udgør tilskuddet?


Tilskuddet kan højst udgøre 75 procent af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning. Forældrene skal altså selv som minimum dække 25 procent af de faktiske pasningsudgifter. Det kommunale tilskud kan i 2017 dog maks. udgøre 7.685 kroner pr. måned for en fuldtidspasning, dvs. 37 timer ugentlig.

Børn, der passes i "privat børnepasning" er ikke omfattet af bestemmelserne om økonomisk fripladstilskud.
 

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
pladsanvisningen@gladsaxe.dk

Dagtilbud for de yngste