Andre tilbud

Andet end undervisning - eller undervisning andre steder

På denne side henviser vi til en bred vifte af tilbud, som ikke er "almindelig" undervisning. Der er tale om tiltag, som foregår i undervisningen - men også udenfor folkeskolen.

Young Skills

Få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse' er et tværkommunalt uddannelsesprojekt, der har til formål at flere unge vælger og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Fem kommuner - Gladsaxe, Herlev, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund kommuner - samarbejder med Region Hovedstaden, erhvervsskolerne KTS, CPHWEST, K-Nord og TEC og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Young Skills tager udfordringen op.

Ambitionen om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og det stigende behov for kvalificeret erhvervsfaglig arbejdskraft i fremtiden, medfører på landsplan en række udfordringer. Fem vestegnskommuner under Region Hovedstaden, fire erhvervsskoler og tre ungdommens uddannelsesvejledningscentrer tager nu udfordringen op med et treårigt projekt kaldet 'Young Skills - klædt på til en erhvervsuddannelse'. Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse med afsæt i tre forskellige fokusområder.

Hvorfor igangsætte et projekt som Young Skills?

Young Skills er igangsat, fordi mange elever på folkeskolens ældste klassetrin mangler viden om fremtidige uddannelses- og karrieremuligheder og vælger erhvervsuddannelserne fra grundet mangel på viden.

Young Skills skal styrke de unges overgang fra folkeskole til erhvervsuddannelse, da nogle elever oplever det som et voldsomt skift. Det sker ved at give støtte gennem deres uddannelsesforløb.

Du kan læse mere om Young Skills på Herlev Kommunes hjemmeside.

Fiskebæk Naturskole

Onsdag 03. september 2014

Fiskebæk Naturskole er et tilbud til folkeskolerne, som årligt bliver besøgt af godt 5.000 elever fra fire kommuner, heriblandt Gladsaxe.
Naturskolen har tilbud om en række aktiviteter, som skolerne kan benytte. Naturskolens undervisning tager afsæt i faget natur & teknik.

Læs mere om naturskolen her

Byøkologisk Center

Byøkologisk Center er et miljøcenter, som tager sit udgangspunkt i den by vi lever i, og som hovedsageligt underviser og laver aktiviteter for kommunens børn og unge. 
Undervisningen tager sit udgangspunkt i vores hverdag, hvordan vi handler og hvordan disse handlinger kan ændres så resultatet bliver bæredygtigt.
 
Byøkologisk Center ledes til daglig af skolelederen ved Enghavegård skole.

Læs mere her

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse