Gladsaxe Fælleselevråd - GFE

Fælleselevrådet består af to repræsentanter og to suppleanter fra hver af kommunens skoler, og rådets formål er at samle og repræsentere elevernes og elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune

I menuen til venstre finder du referater og vedtægter fra Fælleselevrådets møder.

Fælleselevrådets medlemmer
Fælleselevrådets medlemmer vælges blandt skolernes elevråd. Det gælder alle 10 folkeskoler samt GXU. Fælleselevrådsrepræsentanter skal mindst gå i 6. klasse. Der vælges to repræsentanter og to suppleanter fra hver skole. Suppleanterne deltager i de planlagte møder ved afbud, eller hvis det har særlig interesse.

Fælleselevrådet mødes 5 - 6 gange om året til planlagte møder, hvor de selv er med til at beslutte dagsordenen, skrive referat mm. Der kan indkaldes til flere møder når der er behov for det. Derudover vil der blive nedsat mindre arbejdsgrupper i løbet af året, som eleverne kan melde sig til.

Formålet med Fælleselevrådet
Rådets formål er at samle og repræsentere elevernes og elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune, herunder:

  • At give eleverne mulighed for at videndele og idéudveksle mellem skolerne
  • At have et talerør ind i det politiske system
  • At blive hørt i forhold til politikker m.m. på skoleområdet
  • At styrke elevernes demokratiske forståelse
  • At styrke elevrådene på den enkelte skole
  • At være en høringspart og inspirationskilde for alle kommunale institutioner og organisationer der arbejder med børn og unge.

Opstartskursus for Fælleselevrådet
Mandag d. 26. september 2016 blev årets opstartskursus for Fælleselevrådet i samarbejde med Danske Skoleelever (DSE) afholdt. På opstartskurset deltog skolens to repræsentanter samt de to suppleanter.

På opstartskurset blev der valgt formand, næstformand og sekretær til Fælleselevrådets formandskab, og derudover to elever til at deltage i Skolerådet.

Planlagte mødedatoer

26.09. 2016     Kl. 9.00 - 14.00 Opstartskursus Gladsaxe Rådhus - Rådhussalen

24.10. 2016     Kl. 9.00 - 10.30 Møde - Gladsaxe Rådhus - Mødelokale 2607

13.12. 2016     Kl. 9.00 - 10.30 Møde - Gladsaxe Rådhus - Mødelokale 2607

08.03. 2017     Kl. 9.00 - 10.30 Møde - Gladsaxe Rådhus - Mødelokale 2607

16.05. 2017     Kl. 9.00 - 10.30 Møde - Gladsaxe Rådhus - Mødelokale 2607

??    2017       Afslutningsarrangement

 

 

Skole og uddannelse