Skolestart

Indskrivning til skolestart august 2017 er afsluttet.
Hvis I har søgt anden skole end distriktsskolen, kan I forvente svar i starten af april måned.

Indskrivning til børnehaveklasserne med start august 2017

Så fremt du er tilflytter, eller af anden grund skal have indskrevet dit barn i 0. klasse 2017, så skal du kontakte Marianne Krell på telefon 39 57 53 28 snarest muligt.

Skolestart og indskrivning

Alle børn, der fylder 6 år i 2017 skal ifølge Folkeskoleloven have undervisning, og for næsten alle børn betyder det, at de skal begynde i skole i børnehaveklassen senest august 2017. Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2017 kan starte i en børnehaveklasse, hvis barnet antages af kunne følge klassen videre i 1. klasse.

Her finder du pjecen om skolestart fra 2017.

Udsat skolegang

For at tilgodese barnets optimale udvikling kan der være tilfælde hvor hhv. forældre/dagtilbud/skole er usikre på, om et barn skal starte i børnehaveklassen, når undervisningspligten indtræder ved barnets 6. år. Mener du, at dit barn skal have udsat skolegang, kan der søges herom. Ansøgningen skal være begrundet i en konkret vurdering af dit barn, som foretages af fagpersoner, for eksempel daginstitutionslederen fra barnets børnehave, en psykolog eller talepædagog tilknyttet barnets børnehave.

Ønsker du at søge om udsættelse af dit barns skolegang udfyldes skemaet Ansøgning om udsat skolegang. Skemaet afleveres til skolelederen på distriktsskolen. Vælger du at dit barn skal gå på privatskole eller i en folkeskole udenfor Gladsaxe Kommune, skal ansøgningen sendes til Børne- og Kulturforvaltningen. 

Helhed og sammenhæng i børns liv

I Gladsaxe Kommune arbejder man allerede i dagtilbuddet på at gøre overgangen til skolestart og SFO så let som muligt som barnet. Barnet får ved start i dagtilbud udleveret en kuffert, som medbringes ved start i SFO. Læs mere om kuffert og overgangsforløb her.

Skal jeres barn starte i skole i Gladsaxe og ikke har deltaget i overgangsforløbet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune, kan I her få ideer til materialer, som barnet kan medbringe til sin kuffert.

Læs mere i pjecen "Helhed og sammenhæng i børns liv"

Overgang fra børnehave til skole

I pjecen "Helhed og sammenhæng i børns liv" kan I læse mere om overgangen fra dagtilbud til skole og SFO.

Læs pjecen her

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Folkeskole - det praktiske