Forældreindflydelse

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er forældrenes mulighed for at få indflydelse på skolen. Der er skolebestyrelser på alle kommunens skoler. Bestyrelserne består af syv forældrerepræsentanter (valgt for fire år), to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter (valgt for et år). Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

Læs her generelt om skolebestyrelsesopgaver.

Henvendelse om skolebestyrelsernes arbejde sker direkte til skolen.

Skolebestyrelsen på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter

Skolen er en sammenlægning af Ungdomsskolen og 10 klassecenteret, så der nu er tale om én skole med 2 afdelinger.

Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 4 repræsentanter for organisationer(udvalgt af Byrådet), 3 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter, 1 observatør, udpeget af Byrådet.

Alle valgte repræsentanter er valgt, så der er repræsentanter for begge afdelinger.

Skolerådet

Skolerådet er nedsat af Byrådet i henhold til Kommunens Skolestyrelsesvedtægt  og bilag til Skolestyrelsesvedtægten § 22 - 26. Rådet, som har funktionsperiode på 4 år, er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Gladsaxe.
 

Sammensætning af skolerådet

 • Formændene for folkeskolernes skolebestyrelser (15)
 • Et medlem valgt af og blandt ungdomsskolebestyrelsens medlemmer
 • Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer (7)
 • En repræsentant for skoleinspektørerne
 • Ungdomsskoleinspektøren
 • Fire repræsentanter for de faglige organisationer
 • To repræsentanter for eleverne.
   

Børne- og Undervisningsudvalgets formand er formand for Skolerådet. Rådets medlemmer kan du finde her.
 

Skolerådets opgaver

 • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenetat drøfte sektorplanforslag af betydning for skolerne
 • at drøfte generelle pædagogiske forhold
 • at afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet, og
 • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det

Kontakt

Skole

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 56 40
skole@gladsaxe.dk

Skole og uddannelse