Fremtidens Skole

Gladsaxe vil uddanne børn og unge til det 21. århundrede, hvor livsduelighed og demokratisk dannelse er centrale egenskaber og behovet for arbejdskraft er anderledes, end vi kender det i dag. Derfor er der brug for at nytænke folkeskolernes struktur, bygninger og sammensætning.

 

Med realiseringen af skolereformen, hvor hovedmantraet i Gladsaxe er, at alle børn skal lære at lære mere, er der igangsat endnu et ambitiøst arbejde i Gladsaxe. Målet er at imødekomme fremtidens krav til den verden, vores børn vokser op i. Alsidige personlige, sociale og faglige kompetencer går hånd i hånd med trivsel og demokratisk dannelse, hvilket er centrale elementer i udviklingsindsatsen Fremtidens Skole. 

Klæder børnene på til et godt liv
Robotter, Selvkørende biler, deleøkonomi og kunstig intelligens, er blot nogle af de ting, der bliver en mere almindelig del af hverdagen inden for fem, ti, tyve år, og dermed inden at de børn, der nu går i 0. klasse, er færdige med deres vej gennem uddannelsessystemet. Dette betyder blandt andet, at mange af vores børn i børnehusene og skolerne i Gladsaxe kommer til at få job, der slet ikke findes i dag, og det stiller andre krav til udviklingen af elevernes kompetencer.

- Vi starter arbejdet med at udvikle fremtidens skole, så vores børn og unge kan klare sig godt og trives i et samfund, der vil se helt anderledes ud, stiller andre krav og giver helt andre muligheder, end samfundet i dag. Derfor skal skolernes læringsmiljøer have et vitalt løft, så vi kan klæde børnene på til fremtiden, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).

Skolerne er en central aktør i de enkelte bydele
Skolerne er en central aktør i de enkelte bydeles liv og sammenhængskraft og en vigtig samarbejdspartner og tilhørssted for de lokale foreninger. Skolerne har samtidig en afgørende betydning for arbejdet med social balance og bidrager til at sikre, at alle børn får de samme muligheder. Samtidig skal de enkelte skoler hænge tæt sammen med børnehusene, ungdomsklubberne og ungdomsuddannelserne, så ingen bliver tabt i overgangen fra det ene til det andet.

Pejlemærker
Hen over efteråret 2016 blev konkrete behov kortlagt, ideer indsamlet og konkrete forslag udarbejdet i tæt samarbejde og parløb mellem repræsentanter fra Gladsaxes folkeskoler, institutioner, Børne- og Kulturforvaltningen, faglige organisationer og byrådspolitikere. Resultatet blev en række strategiske pejlemærker, som skal være med til at fremtidssikre kommunens skoler. 

Se pejlemærkerne her.

Læs om Fase 1 her.

 

Skole og uddannelse