Pejlemærker for Fremtidens Skole

Forældrene til Gladsaxes skoleelever har en stor og vigtig stemme i udviklingen af Fremtidens Skole. Derfor var skolebestyrelserne fra alle kommunens skoler samlet onsdag den 14. juni til udvidet skolerådsmøde, hvor dagsordenen var en drøftelse af de strategiske pejlemærker, der skal sætte retningen for den fortsatte udvikling af Gladsaxes skoler.

Hen over efteråret 2016 blev der indsamlet ideer og udarbejdet konkrete forslag i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra skoler, institutioner, Børne- og Kulturforvaltningen, faglige organisationer, forældre, elever og byrådspolitikere. Resultatet blev en række bud på strategiske pejlemærker, som skolebestyrelserne med stort engagement diskuterede med hinanden og de politikere, der også var med til mødet.

Pejlemærkerne for Fremtidens Skole er:

  1. Børn og unge lærer fremtidens kompetencer
  2. Læringsmiljøerne skabes i fællesskab og er fleksible
  3. Digitale læringsmiljøer understøtter læring og digital dannelse
  4. Faglig udvikling og samarbejde mellem pædagogiske medarbejdere i praksis
  5. Bedre anvendelse af skolens faciliteter
  6. Skolerne samarbejder i og med lokalområdet
  7. Mangfoldige læringsmiljøer i faglig balance
  8. Praksisforsøg som arena for udvikling af skolerne

Klik her for at se en uddybning af pejlemærkerne

Billeder fra skolerådsmødet

Fremtidens Skole