Modtagelsesklasser

Modtagelsesklasser – når der er behov for at lære basisdansk

Børn og unge, som kan intet eller meget lidt dansk begynder i en af modtagelsesklasserne i Gladsaxe Kommune. Her lærer eleverne basisdansk (ordforråd, tale, lytte, læse og skrive). Eleverne har hele tiden fokus på dansk, men i forhold til forskellige fag og emner. Eleverne får for eksempel også undervisning i matematik. Formålet er, at de hurtigst muligt lærer dansk, så de kan få en uddannelse i Danmark.

Børn i alderen 6-13 år

Børn i alderen 6-13 år (børnehaveklasse-7. klasse) er i modtagelsesklasse på Vadgård Skole. Eleverne er en del af Vadgård Skoles øvrige aktiviteter og er også i SFO og klub med skolens øvrige børn. Efter lidt tid vil eleven også komme i ”praktik” i nogle timer/fag i en almen klasse på Vadgård Skole. Når eleven kan deltage med udbytte i en almen klasse, vil eleven forlade modtagelsesklassen og gå fuld tid i en klasse på en af skolerne i Gladsaxe Kommune. Hvis du vil læse mere om modtagelsesklasserne på Vadgård Skole er der udarbejdet en informationsfolder på engelsk

For indskrivning og mere information: Kontakt faglig leder Marianne Pedersen, tlf: 30 51 17 77 eller mail bkdmpe@gladsaxe.dk

Unge i alderen fra ca. 14 år

Unge i alderen fra ca. 14 år (8.-10. klasse) er i modtagelsesklassen på GXU. Når eleverne har lært lidt dansk, vil de også få undervisning i matematik, engelsk, idræt og fysik. Der er individuelle praktik- og brobygningsforløb, evt. udslusning til folkeskolens ældste klasser og mulighed for at afslutte med folkeskolens 9. klassesprøver i visse fag og/eller Prøve i dansk 2. Efter endt forløb på GXU udsluses eleven til relevant uddannelsesforløb i samarbejde med forældre og uddannel-sesvejleder.

For indskrivning og mere information: Kontakt GXU, tlf.: 39 57 61 50

Hjælp og støtte til elever