iPads til alle elever

Siden september 2014 har alle skoleelever i Gladsaxe Kommune haft en iPad. iPad’en understøtter elevernes læring, giver mulighed for større variation og differentiering samt skaber mere motivation for læring hos eleverne.

iPad’en bruges som et pædagogisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen og støtter dit barns faglige udvikling. Den er dit barns personlige iPad, som barnet også gerne må bruge privat, så længe det ikke ødelægger muligheden for at bruge den til læring. Det betyder, at jeres skole eller klasse har regler for, hvad en iPad må bruges til, og hvad man må gemme på den.

At lære at være på nettet
Børn risikerer at møde uønsket indhold på nettet på alt deres udstyr: iPad, PC og telefoner. De låner, deler og viser indhold til hinanden i skolen, i sportsklubben og andre steder via kommunens net, åbne net, og netdeling.

Opgaven er derfor at lære børnene at færdes i det virtuelle rum – både med hensyn til, hvordan man søger på nettet, hvad man må på nettet, og hvad man gør, hvis man møder noget ubehageligt. Det er en opgave, der kun kan løses, hvis vi voksne arbejder sammen. Lærerne og pædagogerne kan og vil tale med eleverne om det i skoletiden, men det er også vigtigt, at I taler med jeres barn om det.

Med venlig hilsen

Michael Mariendal
Skolechef 

Se Gladsaxe Kommunes folder "Dit barns nye skole-iPad"

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Skolereform