Digitale projekter i verdensklasse

Elever, pædagoger og lærere inspirerer hinanden på tværs af kommunens skoler

 

Torsdag den 2. juni 2016 afholdt Gladsaxe Kommune Den Digitale Læringsmesse på Grønnemose Skole for alle 6., 7. og 8. klasser. 2000 elever deltog sammen med deres lærere og pædagoger på messen, som emmede af liv, nysgerrige spørgsmål og velovervejede svar.

40 stande i Grønnemose Skoles store festsal dannede grundlag for messen, hvor elever, pædagoger og lærere stillede deres erfaringer vedrørende et afprøvet undervisningsforløb til rådighed.

- Dagen bød på en unik mulighed for videndeling på tværs af alle kommunens skoler, hvilket pædagoger og lærere jævnligt efterspørger, siger faglig leder på Mørkhøj Skole Lars Kristiansen og forklarer, at der på de enkelte skoler foregår digitale undervisningsforløb i verdensklasse, men at de oftest bliver inden for skolens mure frem for at blive delt til inspiration for medarbejdere på kommunens øvrige skoler.

Digitalisering og synlig læring

At alle skoleelever i Gladsaxe Kommune i dag arbejder med iPads i undervisningen åbner for et ocean af nye muligheder. Muligheder, som skolerne er i fuld gang med at udvikle, og som også understøtter målsætningen om, at alle elever skal lære at lære mere. Lars Kristiansen er ikke i tvivl om, at eleverne har stort udbytte af IT i undervisningen:

- De er langt mere engagerede og deltagende, når deres lærere og pædagoger inddrager dem i tilrettelæggelse af undervisningen og faktisk også spørger dem til råds, fordi eleverne ofte har viden og kompetencer på det digitale område, som de voksne kan bruge og lade sig inspirere af, siger Lars Kristiansen.

Digitalisering af undervisningen stiller en lang række unikke værktøjer til rådighed, der understøtter arbejdet med synlig læring - blandt andet rubrics (Skoleportalen) og Book Creator. Ud over de synlig læring-elementer, der hænger i klasselokalet, kan eleverne bruge de digitale redskaber til at holde styr på deres individuelle læringsmål, evalueringer og handlingsstrategier.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever rustes til videre uddannelse

Teknologien udvikler sig i rasende fart, hvorfor børn og unge bør derfor lære at navigere og sortere i de mange informationer, de får.

- Eleverne skal rustes til det videre uddannelsessystem med en grundlæggende digital dannelse, og vi ønsker derfor at give mulighed for at dele den viden og kunnen, både elever og medarbejdere besidder, siger Lars Kristiansen og fortsætter:

-  Alle de kompetente undervisningsforløb og innovative tanker på skolerne skal ud og leve hos så mange som overhovedet muligt, og det er nu blevet en realitet med Gladsaxe Digitale Læringsmesse.

Messen løb første gang af stablen i 2015 på Bagsværd Skole og vil fremover blive afholdt en gang om året.


 

Digitalisering