Mentorindsats

”Flere handlemuligheder til børn og unge”

Mentorindsats på Grønnemose Skole i Gladsaxe

Af Henrik Reumert, skoleleder Grønnemose Skole

Flere handlemuligheder og livsduelighed

Grønnemose Skole tilbyder mentorordningen til børn og unge, der er i risiko for at blive udsatte og vurderes til med mentorstøtte at kunne ændre deres kurs. En mentor skal hjælpe barnet eller den unge til at få flere handlemuligheder og inddrage familie og netværk i løsningen af problemer. Formålet med mentorordningen er at bidrage til, at barnet eller den unge kan tage vare på egen positiv udvikling, livsduelighed og læring. Fokus på styrker, feedback, livsduelighed, læring og professionelle voksne, der sikrer sammenhæng for den enkelte i skoledagen, er centrale elementer i skolereformen, og derfor vil vores skole fortsat have dette tilbud, som et centralt element når vi starter op efter sommerferien.

Siden 2011

Grønnemose Skole har siden august 2011 haft en mentorordning. Mentorordningen blev sat i gang som et metodeudviklingsprojekt initieret af Socialministeriet. Ordningen var en del af en række indsatser, der havde til formål at styrke den sociale balance på skolen og i Høje Gladsaxe. Metodeudviklingsprojektet er afsluttet i april 2013 med positive resultater, og da ordningen samtidig er oplagt til at realisere reformens overordnede mål om, at at alle elever får muligheden for at blive så dygtige, som de kan, så videreføres den naturligvis.

En mentor er en person, der via en professionel og personlig støtte, giver barnet eller den unge (mentee) sparring, vejledning og feedback

Mentor og mentee

Mentorerne er rekrutteret blandt medarbejderne på skolen. Lærerne og pædagogerne, der arbejder som mentorer, varetager opgaven på baggrund af deres egen faglighed. Det er vigtigt, at de valgte medarbejdere kan mentorhåndværket, dvs. at de kan danne en positiv relation til den unge, møde den unge med anerkendelse og respekt, holde den unge fast på sine mål og aftaler og gennem dialog hjælpe den unge til at se og bruge sine styrker og potentialer.

Alle skolens mentorer har gennemført et mentorkursus og modtager løbende kompetenceudvikling via mentormøder. Mentorerne har også mulighed for at få sparring og supervision i konkrete sager.

En mentor er en person, der via en professionel og personlig støtte, giver barnet eller den unge (mentee) sparring, vejledning og feedback. Det betyder at mentee selv skal have et incitament for at forandre sin situation, og have kompetencer til at modtage mentorens støtte. Målgruppen er børn og unge i alderen fra 13 – 22 år, en stor del af elever går på skolen, men skolen tilbyder også ordningen til andre unge i skolens lokalområde.

Problemstillinger

De problemstillinger, der typisk bliver arbejdet med i mentorforløbene, er følgende: For meget fravær, at mentee kommer for sent, at mentee ikke er eller ikke føler sig inkluderet  i det sociale fællesskab på skolen, oplever ensomhed, lavt selvværd, har konflikter med andre børn, unge eller voksne, manglende struktur på lektier og skolearbejde, manglende fritidsaktiviteter, manglende afklaring af fremtid (uddannelse, job).

Reformen peger på, at skolerne generelt skal blive bedre til at sikre, at der er forskning og evidens bag tiltagene, og det opfylder mentorordningen. Mentorordningen læner sig nemlig op af forskning indenfor området, som entydigt peger på, at børn, der er socialt udfordret, profiterer af den særlige opmærksomhed, som en mentor kan give.


Indstilling til en mentoraftale

Det er typisk en lærer eller pædagog, der kender den unge, som indstiller den unge til mentorordningen. På Grønnemose Skole er det skolens sociale koordinator, der vurderer indstillingen og matcher den unge med en mentor, herefter kan forløbet begyndes. Det er centralt at forløbet hurtigt kan komme i gang. Mentor og den unge mødes 1-2 gange om ugen primært til samtaler. Forløbene kan variere fra tre måneder til et år.

Mål og evaluering

I alle mentorforløb fastsættes mål, og der udarbejdes en samarbejdsaftale. Den unges progression evalueres ud fra følgende indikatorer: Fravær, lektier, fritid, trivsel, fremtid adfærd. For hver indikator er der fire udsagn: 1. indikerer store vanskeligheder og 4. indikerer at den unge har styr på tingene. Den unge skal for hver indikator vurdere sin situation på skalaen fra 1 til 4 . Det gøres ved opstart af et mentorforløb, midtvejs og ved afslutning af forløbet. De klare mål, der løbende evalueres, er med til at synliggøre hvad der skal ændres, og hvor langt barnet eller den unge er i arbejdet hen mod målet.

Mere end en mentorordning 

I Høje Gladsaxe har skole, klub, børnehuse, Jobcentret og Beboerrådgivningen gennem mange år udført forebyggende arbejde overfor udsatte børn og unge. Dette arbejde blev yderligere styrket ved, at Gladsaxe Kommune besluttede at Grønnemose Skole skal være et helhedstilbud med skole, SFO, Fritids- og Ungdomsklub samt et tilbud til unge fra 17 til 23 år samlet under samme tag.

Beslutningen har vist sig at have stor betydning for de professionelles måde at arbejde med de sociale problemstillinger, der er i området. Skolen er nu blevet en central platform, for arbejdet med børn og unge i området, og der bliver arbejdet med sammenhængende strategier, hvilket styrker indsatsen.

Godt igang med skolereformen