Sammenhængende skoledag

Læring hele dagen

Der skal være læring hele dagen, og det betyder, at lærerne og pædagogerne i samarbejde sørger for, at børn og unge kan være i meningsfulde, motiverende og udviklende miljøer hele dagen - både i den obligatoriske skoledag og i den frivillige fritidsdel. Lærere og pædagoger arbejder sammen om at udvikle børnenes og de unge menneskers faglige, sociale og personlige kompetencer til en fremtid med uddannelse, job og familie.

Sammenhæng og helhed

Barnets dag på skolen er kendetegnet ved, at der er tænkt sammenhæng og helhed ind i alle aktiviteter. Det betyder, at der er sammenhæng mellem undervisning og den understøttende undervisning – og mellem det obligatoriske skoletilbud og det frivillige tilbud. Børn og unge skal opleve overgangene fra det ene til det andet som ukomplicerede og meningsfyldte.

Understøttende undervisning

Undervisningen skal være fleksibel og kunne ligge fordelt på hele dagen som blokke. Tiden skal anvendes til at støtte faglige undervisningsforløb og til at arbejde mere med bevægelse, motivation, samarbejde, kammeratskab, musik, drama, billedkunst og meget mere.

Pædagoger er centrale i den sammenhængende dag

Der bliver knyttet pædagoger til alle skolens årgange på alle skoler. Det gør der, fordi pædagogerne skal være med til at varetage den understøttende undervisning, og fordi pædagogerne kan bidrage med særlige kompetencer og løsning af opgaver i de sammenhængende læringsmiljøer. Pædagogerne kan også medvirke til at skabe gode rammer for overgangen mellem undervisning og SFO, skoleklub og ungdomsklub.

Sammenhængen med livet uden for skolen

Skolerne skal skabe kontakt til og have mere samarbejde med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder Musikskolen, Billedskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.
Gladsaxe Kommune samarbejder løbende med lokale foreninger, sportsklubber, Billed- og Musikskole og mange flere om, at skabe de bedste muligheder for, at alle børn kan have et aktivt fritidsliv.


Et eksempel på en sammenhængende skole dag:

De rækker, der er hvide er frivillige. De grå kolonner er obligatoriske

Skolereform