Understøttende undervisning

Skolereformen indfører et nyt begreb i folkeskolen, den understøttende undervisning.

Den understøttende undervisning skal supplere og støtte undervisningen i fagene og de obligatoriske emner i skolen. Den skal bidrage til at hæve elevernes faglige niveau.

Tid til fordybelse og udforskning

Udgangspunktet er, at lærere og pædagoger ser på det enkelte barns styrker og potentialer. Når der bliver mere tid til eleven i en sammenhængende skoledag, så bliver der også bedre muligheder for, at lærere og pædagoger kan planlægge dagen, så den er meningsfyldt for eleven. Læring er mange ting og kan foregå på mange måder. Den nye og længere skoledag giver mere tid til fordybelse og udforskning på og uden for skolen.

Læringsaktiviteter, opgaver og elevsamtaler

Den understøttende undervisning består især af læringsaktiviteter, opgaver og elevsamtaler. Denne undervisningsform bidrager til variation i skoledagen, faglig udfordring af eleverne og differentieret undervisning, så den imødekommer den enkelte elev.

Samarbejde med idræts- kultur og foreningslivet

Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere, pædagoger og af personale med andre kvalifikationer. Skolens forpligtende samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv samt de kommunale musik- og billedskoler vil betyde, at der er mulighed for at få nye aktører ind i skolen. Denne form for undervisning giver anledning til helt nye muligheder for at folde de forskellige fag ud, tid til fordybelse, en praktisk tilgang til emner og lektier og bevægelse. Med den udvidede undervisningstid vil der være mulighed for yderligere faglig træning. Den understøttende undervisning åbner således op for helt nye lærings- og undervisningsformer.

Skolereform