Feedback

Der arbejdes med feedback i skolerne i Gladsaxe

 

Feedback er et vigtigt værktøj inden for synlig læring. Forskning viser, at effekten af undervisningen tæt på fordobles, når der anvendes effektiv feedback.

Formålet med at give feedback er at motivere eleverne og synliggøre deres læringsproces, så de hele tiden ved:

  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvordan klarer jeg mig?
  • Hvor skal jeg hen herfra?

Feedback gør med andre ord eleverne bevidste om den læring, de er i gang med. Det er ikke nok at vide, hvad man skal lære, det er mindst lige så vigtigt at være klar over, hvordan man lærer.

I videoen fortæller elever og en lærer om at arbejde med feedback

 

Lærer at reflektere

Feedback hjælper eleverne med at stoppe op og reflektere over egen arbejdsindsats.

Lærer på Enghavegård Skole Elsebeth Carlsen fortæller: I stedet for at knokle blindt derudaf i matematikbogen og tænke ”hey, hvor det kører, jeg kan bare det her”, styrker spørgsmål som ”Hvad er du i gang med at lære?”, ”ved du hvorfor du skal lære det?” og ”hvad kan du nu, som du ikke kunne før?” refleksionen over arbejdets formål og motiverer eleverne til at arbejde mere målrettet.

Eleverne lærer at forholde sig til det, de laver og bliver samtidig bevidste om, at andre har noget relevant at sige om deres arbejde.

 

Proces frem for resultat

Effektiv feedback lærer eleverne at fokusere på processen i stedet for kun på resultatet.

Feedbacken gives løbende i processen og handler om at justere retningen, siger Elsebeth Carlsen og forklarer, at læreren inspirerer eleven med nye veje til at udføre et endnu bedre stykke arbejde. 

Løbende feedback styrker elevens progression i modsætning til en karakter efter endt opgave. Karakteren giver eleven en ide om standpunkt, men fortæller ikke eleven, hvad der kan gøres bedre, mens læringen er i gang.

 

At give feedback

Eleverne øver sig også i at give hinanden feedback. Her er synlig læring, hvor læringsprocesser og læringsmål er synlige for hele klassen, en stor hjælp, da eleverne kan se, hvilket mål de skal give feedback ud fra.

Eleverne får en oplevelse af at have noget nyttigt at byde ind med, når de lærer at give klassekammeraterne feedback. Alle har deres faglige styrker og svagheder og kan derfor bidrage og få bedre læringsudbytte af at bruge hinanden som feedback-makkere.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Synlig læring