Tydelige læringsmål - Rubric

På Gladsaxe Kommunes folkeskoler bruges Rubrics til at synliggøre læringsmål og analysere viden

 

I Gladsaxe Kommune arbejder alle lærere og pædagoger med at udvikle tydelige læringsmål og succeskriterier for deres elever til de forskellige forløb, der arbejdes med i skole, SFO og klub. Dette synliggøres i en rubric, der opdeler læringsmålene i fire niveauer, hvilket giver mulighed for undervisningsdifferentiering.

Eleverne målsætter sig for hvert emne, hvor der følger en rubric. Eleverne kan i rubric'en således følge med i, hvor de er i deres udvikling i forhold til målet.

Efter endt arbejde kan eleverne nu enten selv eller i samarbejde med en lærer eller pædagog vurdere, om målet blev nået, om der blev opnået mere end forventet og hvad der er det næste udviklingsskridt.


Eksempel på en rubric fra Gladsaxe Skole

For at sikre udvikling i elevernes læring har vi brug for at kunne identificere de stadier, eleverne befinder sig på. Til dette bruger lærere og pædagoger blandt andet SOLO-taksonomien, der er en model for læring. I SOLO-taksonomien udvikler læringen sig fra overfladeforståelse til dybdeforståelse:


Niveauer, symboler og håndtegn er inspireret af Pam Hooks bog "SOLO-Taksonomien i praksis" 2016 (illustration: Mette Hørlyk Friis)

I rubric’en arbejdes der med SOLO-taksonomien på alle niveauer (gul, grøn, blå og rød), således at alle børn kommer til at arbejde med alle forståelsesniveauer. Det præstrukturelle niveau er aldrig et mål, men mere et udgangspunkt – derfor fremgår det ikke i en rubric.

Inspiration til forældre
Du kan som forælder bruge de rubrics, dit barn arbejder med i skolen, som inspiration til at tale med barnet om, hvad han eller hun er i gang med at lære lige nu.

Her er forslag til, hvordan du kan spørge ind til indholdet i rubric’en:

  • hvad er dit mål?
  • hvad skal du kunne for at nå dertil?
  • hvorfor er præcis det dit mål?
  • hvad er din strategi for at nå målet?

Når dit barn arbejder med en opgave, kan du også vælge at gå SOLO-taksonomisk til værks efter nedenstående model:

Alle børn skal lære så meget, de kan, og skal udfordres på det niveau, de er på. Det er vigtigt, at børnene lærer at målsætte og evaluere sig selv, så de bliver kloge på deres egen læring og udvikling.

I videoen herunder kan du få definitionen på en Rubric i børnehøjde, forklaret af en elev i 0. klasse på Buddinge Skole.

Synlig læring