Trinmål for børns udvikling

Gladsaxe Byråd har vedtaget Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Det er gjort for at markere vigtigheden af, at børnenes skoleforløb ikke kun handler om den faglige læring. Det er ligeså centralt, at der bliver sat professionelt fokus på at udvikle elevernes fælles værdier, forståelse og gensidige tolerance. For mens der centralt er udarbejdet en detaljeret gennemgang af målene for folkeskolens forskellige fag, er det blevet pålagt den enkelte kommunalbestyrelse at fastlægge, hvordan der skal arbejdes med området ”elevens alsidige personlige udvikling”. I Gladsaxe kommune har man valgt at lave denne beskrivelse efter samme model som målene for fagene, altså med opstilling af trinmål undervejs i skoleforløbet. I arbejdet med udarbejdelsen af de kommunale trinmål er der set både på Folkeskolens formål og på den kommunale skolepolitik.

Her finder du rapporten 'Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling'

Skole og uddannelse