Den nye SSP strategi

Fremtidens SSP arbejder forebyggende, helhedsorienteret og tæt på borgerne.

Fremtidens SSP i Gladsaxe

Fremtidens SSP-strategi i Gladsaxe Kommune arbejder med afsæt i det brede sundhedsbegreb og dets perspektiver omkring social trivsel og forebyggelse. SSP arbejder ud fra et holistisk værdisæt, hvor grundtanken er, at samtlige aktører der omgiver de unge er i løbende kontakt med hinanden, samtidig med, at SSP ønsker en styrket borgernær indsats.

For at sikre ovenstående, arbejder SSP ud fra 5 centrale pejlemærker, som tænkes ind i samtlige SSP tiltag.

  • Systematisk
  • Dynamisk
  • Helhedsorienteret
  • Forebyggende
  • Tæt på borgerne

Fremtidens SSP-strategi i Gladsaxe kommune ønskes funderet på følgende indsatsområder:

  • En generel indsats: hvor relevante ungdomsproblematikker sættes på dagsordenen gennem undervisningsmateriale og generelle tiltag. Den generelle forebyggende indsats retter sig mod alle unge, også selvom der ikke er vist tegn på uhensigtsmæssig adfærd.
  • En specifik indsats: hvor der ydes hjælp til specifikke unge og grupper af unge, der udøver risikoadfærd, såsom: stofmisbrug, radikalisering, vold og anden kriminalitet.
  • En mobil indsats: hvor der ydes hjælp og støtte, til grupper af unge der enten har behov for en ekstraordinær indsats, eller som blot har brug for særlig opmærksomhed, for at undgå at der udvikles en uhensigtsmæssig adfærd på sigt. Den mobile indsats er altovervejende tryghedsskabende og samarbejder tæt med borgere, forretningsmiljøerne og de lokale institutioner.

Kontakt

SSP

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 05
ssp@gladsaxe.dk

SSP