Den specifikke indsats

Der ydes hjælp til specifikke unge og grupper af unge, der udøver risikoadfærd, såsom: stofmisbrug, radikalisering, vold og anden kriminalitet.

Den specifikke indsats opererer omkring specifikke problematikker, både på individ og gruppeniveau.

I den sammenhæng, arbejdes der i forskellige netværk for at løfte de givne problematikker, såsom ved ”tirsdagsmødet” eller i de ”akutte netværk” - som er skabt med henblik på at løfte specifikke og akutte bekymringer i kommunen.

På baggrund af ovenstående, sikrer konsulenten at relevante aktører sættes i spil. Derudover bliver der bliver iværksat tiltag over for unge, som er sigtet for mindre lovovertrædelser og førstegangslovovertrædelser, eller som er truffet i relation til uhensigtsmæssige grupperinger. Dette sker blandt andet i samarbejde med lokalpolitiet og familieafdelingen i form af bekymringssamtaler, med henblik på at forebygge gentagelser eller eskalering.

SSP forestår sig til løbende systematisk sparring med SSP-lærere og pædagoger, omkring specifikke unge eller grupper af unge der udøver en bekymrende adfærd.

Endelig står SSP til rådighed for borgere i lokalområdet, med rådgivning og konkrete løsningsforslag til nærværende udfordringer.

Når hændelser af personfarlig karakter eller lignende forekommer, er det SSP konsulentens opgave at sætte en akutplan i værk for hurtigst muligt at få genskabt ro og tryghed i lokalmiljøet. SSP konsulenten har ansvaret for at holde akutplanen ajour og holde kontakt til politi og andre relevante aktører. SSP konsulenten deltager i banderådsmøder og arbejder i den forbindelse tæt sammen med politiet. Endvidere er SSP konsulenten en del af det akutte netværk omkring den – eller de unge som har begået kriminalitet. Dette sker i et tæt samarbejde med det frontpersonale, der til dagligt er i kontakt med den/de unge, samt lokalpoliti, ungeenheden, familieafdelingen, kommunens vagter og andre relevante aktører.

Det er en forudsætning at SSP er opdateret omkring ny viden og indsatser på området.

Den nye SSP strategi