Kender du de andre?

Vi handler, taler og tier, som vi tror andre forventer det af os

Kender du de andre? er et nyt stort projekt, som er målrettet 6. klasse på 11 vestegnskommuner i tæt samarbejde med Københavns Vestegns Politi og tager afsæt i teorier om Social Pejling.

Social Pejling er når vi spejler os selv i andre, og når vi indretter vores adfærd efter hvad vi tror andre tror og synes.

Dette kan give sig til udtryk i Sociale overdrivelser, underdrivelser, overensstemmelser eller flerrtalsmisforståelser.

Sociale overdrivelser er når man eksempelvis tror at der er flere der ryger, end det faktisk er tilfældet.

Sociale underdrivelser er når man eksempelvis tror at der er færre der ryger, end det faktisk er tilfældet.

Social overensstemmelse er når det man tror om andres adfærd, stemmer overens med den faktiske adfærd.

Flertalsmisforståelser er når man eksempelvis tror at flertallet ryger, selvom det faktisk er mindretallet.

Den enkelte søger ofte at leve op til de forventninger, han eller hun føler rettet mod sig fra andre, for på den måde at opnå anerkendelse, respekt, kærlighed og tryghed. Dette er i sig selv en helt naturlig menneskelig reaktion. 

Problemet er, at forestillingen om andres forventninger har en tendens til at være præget af sociale overdrivelser. Mange mennesker tror, at andre er mere risikovillige, end både de selv og de andre faktisk er, hvilket kan resultere i risikoadfærd.

Med Kender du de andre? ønskes der at sætte fokus på netop de sociale overdrivelser og flertalsmisforståelserne, med henblik på at give de unge de fornødne redskaber til at pejle sig socialt i forhold til deres jævnaldrende. 

Hvis man ønsker at læse mere om Kender du de andre?, kan man besøge kenderdudeandre.dk

SSP