SSP seminar

SSP seminarerne sætter fokus på konkrette handlemuligheder og værktøjer i arbejdet med kriminalpræventive tematikker.

SSP seminarerne er et årligt tilbagevendende seminar, som har til formål at give udvalgte frontpersonaler og andre vigtige SSP samarbjedspartnere ny viden og indsigt i SSP arbejdet. 

Derudover har SSP seminarerne til hensigt at præsentere ny viden, konkrette handlemuligheder og værktøjer i arbejdet med kriminalpræventive tematikker i skolen eller ude i fritidstilbudene.

Første SSP seminar blev afholdt i foråret 2016 og det vil fortløbende være muligt at se detaljer om de forgangne års seminarer her på siden.

SSP