Bekymring for børn og unge under 18 år

Du har som borger pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, vold, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Du har som borger også pligt til at underrette Gladsaxe Kommune, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.                                                                                                                          

Hvordan underretter du?

Borgere kan underrette skriftligt, telefonisk eller ved personligt fremmøde. Du har som borger mulighed for at underrette anonymt. Ønsker du at være anonym skal du aldrig oplyse navn, telefonnummer eller andre personlige data. Har du gjort det, kan du ikke være anonym.

Skriftlige underretninger skal udfyldes via skemaet Underretning efter servicelovens §§ 153, 153a og 154

Mundtlige underretninger henvendes til tlf.: 39 57 54 10 eller ved fremmøde i Familieafdelingen, Rådhus Alle, Bygning G, 2860 Søborg. Udenfor kommunens åbningstid kan du kontakte Vestegnens politi på Telefon 43 86 14 48. Politiet vil herefter tage kontakt til Den sociale døgnvagt, som vil undersøge barnets eller den unges forhold.                                                                                            

Hvordan reagerer Familieafdelingen på din underretning?

I forbindelse med overgrebspakken blev det indført, at der indenfor 24 timer skal ske en vurdering af alle indkomne underretninger.
Familieafdelingen benytter sig af en daglig vagtordning, der modtager underretninger. Det er vagten, der vurderer, om underretningen kræver akut handling, eller om det kan afvente rådgiverens handling.

Underretninger der modtages på mail, tjekkes alle ugens 7 dage af vagten, der vurderer underretningens indhold.
Familieafdelingen fremsender kvitteringsbrev hurtigst muligt og senest 6 dage efter modtagelse af en underretning. Kvitteringsbrevet er en bekræftelse på, at Familieafdelingen har modtaget underretningen.

 

Kontakt

Familieafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 54 10
familie@gladsaxe.dk

Bekymring for børn og unge