For forældre og pårørende

På denne side kan du finde Gladsaxe Kommunes tilbud til dig, der er forældre til en ung og fx oplever problemer med konflikter i hjemmet, i skoleindsatsen, i valg af venner, eller hvis det bekymrer dig, at dit barn ofte er trist.

Åben anonym rådgivning i Gladsaxe Familie- og Ungecenter

Åben anonym rådgivning i Gladsaxe Familie- og Ungecenter er et tilbud til unge i Gladsaxe Kommune - men forældre og andre pårørende kan også henvende sig. Du kan få rådgivning om at håndtere de problemer, unge støder ind i. Ring på telefon 20 49 74 16 mandag til fredag kl. 11.00-13.00 eller send en SMS.

Hjælp til familier og unge, som oplever at være havnet i problemer, der er svære at løse

Gladsaxe Familie- og Ungecentret tilbyder samtaler og/eller aktiviteter, hvor familien eller den unge kan øve sig på nye måder at være sammen på.

Er du bekymret for en ung?

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, er det vigtigt, at du deler din bekymring med en professionel. Det kan fx omhandle viden eller mistanke om mistrivsel, tristhed, vold eller seksuelle overgreb.

Psykisk akuttilbud

Føler du dig magtesløs, oplever du dit liv som kaotisk, eller er du overvældet af fx skilsmisse og dødsfald, eller oplever du alvorlig psykisk eller fysisk sygdom? Så kan du få akut hjælp til at håndtere krisen. Ring eller send en sms til 20 35 38 31 og få støtte og vejledning. Akuttilbuddet er for alle der bor i Gladsaxe - også pårørende.

Unge og trivsel