Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for arbejdstagere, medfølgende ægtefælle m.fl.

Kommunen tilbyder voksne udlændinge, der bor og er folkeregistreret i kommunen, gratis danskundervisning.

EU borgere, som er grænsependlere, dvs. arbejder i Danmark, men bor uden for Danmark, kan også tilbydes danskundervisning.

Er du flygtning eller har ophold som familiesammenført indgår undervisningen i et integrationsprogram.

Arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende m.fl. kan modtage danskundervisning, der kaldes arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er:

 • Et begyndertilbud på op til 250 timers undervisning i fem forløb á 50 timer.
 • Tilbydes både i dag- og aftentimer.
 • Tilbuddet gælder i højst et år og seks måneder fra den dag, hvor du får et tilbud om
  undervisning. Det gælder også, selvom du ikke møder op til undervisningen.
 • Hvis du gennemfører de 250 timer inden for et år og seks måneder, har du mulighed for at lære mere dansk ved at fortsætte på en danskuddannelse.

Danskuddannelse er

 • Danskuddannelse er et bredere tilbud, som er opdelt i seks undervisningsmoduler, der afsluttes med en statskontrolleret prøve.  Der er tre danskuddannelser: danskuddannelse 1, 2 og 3.
 • Du kan kun begynde på en danskuddannelse, hvis du har gennemført de 250 timer i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for tidsrammen på et år og seks måneder.
 • Ved afslutning af de 250 timer bliver du på baggrund af en test indplaceret på den
  danskuddannelse og det modul, der passer til dig og dine forudsætninger.
 • Du har mulighed for at deltage i danskuddannelse i højst tre år fra det tidspunkt, hvor du har mulighed for at begynde på danskuddannelse efter afslutning af Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Denne information gælder for

 • Udlændinge 1) der er fyldt 18 år og 2) ikke har været henvist til danskundervisning før januar 2014 og 3) ikke er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, indvandrer eller dansker.
 • Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

  Flygtninge og familiesammenførte udlændinge vil som led i et integrationsprogram få det brede tilbud om danskuddannelse allerede fra start.

Sådan får du tilbud om danskundervisning

Ønsker du tilbud om danskundervisning, skal du henvende dig til Borgerservice i Gladsaxe på telefon 39 57 57 78.

Inden du ringer skal du have valgt, hvilken sprogskole du ønsker at gå på.

Sprogskolerne kan du finde ved hjælp af internettet.

Til Borgerservice skal du oplyse:

- Hvilken skole du ønsker at gå på

- Dit navn og cpr. nummer

- Dit telefonnummer og email-adresse

Du vil blive henvist til et sprogcenter, hvor du kan begynde på undervisning senest 14 dage efter henvisningen. 

Lovgrundlag

Du kan læse mere om den konkrete lovgivning på området via nedenstående link:
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Nyt vindue)

 

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 39 97
jobcenter@gladsaxe.dk
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark