Introduktionsforløb

Introduktionsforløb

Er du netop flyttet til Danmark og har du ophold som arbejdstager (herunder også EU borgere), studerende eller medfølgende ægtefælle, tilbyder Gladsaxe Kommune dig et introduktionsforløb. Tilbuddet gælder personer, der er fyldt 18 år og gælder kun for personer, der er rejst ind i Danmark efter 1. august 2010.

Da du tilmeldte dig folkeregistret har du fået udleveret orientering om introduktionsforløb. Orienteringen findes på dansk, engelsk, polsk og rumænsk.

Hvad er et introduktionsforløb?

Introduktionsforløbet består af danskundervisning, et kursus i danske samfundsforhold og i nogle tilfælde et tilbud om hjælp til at finde beskæftigelse.

Danskundervisning

Gladsaxe Kommune tilbyder dig danskundervisning i op til tre år fra du begynder på undervisningen første gang. Du vælger selv det sprogcenter, du vil gå på. Kommunen kan være behjælpelig med adresser og telefonnumre på sprogcentre. Har du arbejde, kan du vælge at gå til dansk, der er særlig tilrettelagt for udlændinge i arbejde. Du kan gå til danskundervisning både om dagen og om aftenen. Undervisningen er gratis.

Udlændinge på AU pair ophold kan kun følge danskundervisning 2 moduler (ca. et halvt år).

Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie
Gladsaxe Kommune tilbyder kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Kurset foregår på et sprogcenter og er på 40 timer. Kurset er gratis.

Beskæftigelsesrettet tilbud

Du kan få tilbud om hjælp til at finde arbejde, tilbud om kurser med videre, hvis du er i Danmark som for eksempel ægtefælle til en indvandrer, der arbejder i Danmark.
Det kræver, at du har arbejdstilladelse. Udlændinge på AU pair ophold kan ikke få et beskæftigelsesrettet tilbud.

Henvendelse

Du skal rette henvendelse i Borgerservice på Rådhuset om alle tilbud.

Særligt for udlændinge der har ophold som flygtninge eller familiesammenførte
For udlændinge, der har ophold som flygtninge eller familiesammenført med en ægtefælle gælder andre regler. Denne gruppe udlændinge får tilbudt integrationsprogram. Kommunen kontakter dig, hvis du har ophold efter disse regler.

Læs mere her
Ny i Danmark

Kontakt

Jobcenter Gladsaxe

Gladsaxevej 372
2860 Søborg
Telefon: 39 57 39 97
jobcenter@gladsaxe.dk
Husk at bestille tid på jobnet.dk. Du skal registrere dig på standeren i Jobcentret, når du kommer til dit møde.

Åbningstider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Jeg er ny i Danmark