Exit strategi

Gladsaxe Kommune har iværksat en Exit strategi, der skal hjælpe unge, der begår massiv kriminalitet med at finde en vej ud.

Det betyder at kommunen yder en intensiv indsats for at motivere, hjælpe og støtte den enkelte unge i et tæt samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen. Det kan være støtte til at gå i gang med en uddannelse, få et arbejde, komme ud af et misbrug, til at flytte væk fra det område den unge normalt færdes i eller andet der kan være nødvendigt. Unge kriminelle skal have en bedre muligheder for at skifte løbebane – ikke mindst unge med banderelationer.

Har du netop afsluttet afsoning?