Helhedsorienteret indsats

Unge, der ønsker at komme ud af en kriminel løbebane, har ofte en lang række forskellige problematikker, der er med til at holde dem fast i kriminaliteten. Det kan være misbrug, manglende arbejde, bandetilhørsforhold mv.

Derfor er det ofte nødvendigt med en koordineret indsats fra flere af kommunens afdelinger, der sidder med den konkrete ekspertise. Et vigtigt led i Exit strategien er således at sikre en effektiv videndeling og koordinering internt i Kommunen til Politiet og til Kriminalforsorgnet. Samtidig er det afgørende, at der handles hurtigt mens den unge har motivationen for at gennemføre en så afgørende ændring i sin egen livsstil.

Kontakt

Ønsker du at høre mere om Exitstrategien, kan du kontakte Gladsaxe Kommunes exitmedarbejder på telefon: 20 15 60 55 eller sende en mail til hellda@gladsaxe.dk.

EXIT - Ønsker du hjælp til at forlade bandemiljøet