Tilbud om udslusningskonsulent

Har du siddet i fængsel?

Hvis du har siddet i fængsel, har du ret til at få tilknyttet en udslusningskoordinator. Din kommune har pligt til at tilknytte en udslusningskoordinator, når fængslet begynder at planlægge dit udslusningsforløb. Udslusningskoordinatoren skal hjælpe dig med at genetablere og understøtte et normalt hverdagsliv med bolig, familie, økonomi, netværk og arbejde.

Har du netop afsluttet afsoning?