Aftenskoler i Gladsaxe

GOF, AOF, FOF og FO er alle lokale aftenskoler med aktiviteter i Gladsaxe

Aftenskolerne tilbyder folkeoplysende voksenundervisning inden for sprog, bevægelsesfag, praktiske fag, IT, musik med mere.

Derudover tilbyder aftenskolerne forskellige foredrag og debatskabende aktiviteter om aktuelle emner. 

Aftenskolernes programmer er tilgængelige på hjemmesiden aftenskole.nu. Kataloger husstandsomdeles i august måned eller kan hentes på bibliotekerne. 

Undervisningssteder 

Undervisningen foregår primært på kommunens skoler, i voksenundervisningscentret på Frødings Allé 8, samt Telefonfabrikken, Gladsaxe Kulturhus på Telefonvej 8.  

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den enkelte aftenskole. 

Oversigt over aftenskolerne i Gladsaxe Kommune kan ses i Foreningsportalen (se under "find en forening"). 

Tilskud til deltagerbetaling

Hvis du er pensionist, efterlønsmodtager, SU-modtager eller arbejdsledig, kan du få tilskud til deltagerbetaling for undervisning og foredrag. Tilskuddet udgør 12 kr. pr. undervisningstime og 24 kr. pr. foredrag.
 
Når du har dokumenteret, at du modtager en social pension, efterløn, SU, kontanthjælp eller arbejdsløshedsunderstøttelse, modregnes tilskuddet i deltagerbetalingen. Dokumentationen sker direkte til aftenskolen. 

Det sker i
Gladsaxe

 • Fernisering

  d. 17/8 kl. 16-18

  Ifører man sig hvide bomuldshandsker må man som gæst på denne TIL STEDEt-udstilling bladre i de 68 bøger, Helle Vibeke Jensen har skabt med udgangspunkt i Boris Vians surrealistiske roman Dagenes skum fra 1947

  Læs mere

 • Koncert med guitar og fløjte

  d. 17/8 kl. 19

  Koncert med duo af høj klasse fra England: Marielle Way, fløjte og Paul Gregory, guitar. Programmet byder på værker af J. S. Bach, Timothy Baxter, Claudio Passilongo og Michael Bønsdorf

  Læs mere

Kalender

KulturSkaberne

Har du en god ide til et projekt, som du gerne vil lave i Gladsaxe?

Kontakt KulturSkaberne, - måske kan de hjælpe dig videre.

Hjælp til at skaffe penge, tilladelser, projektledelse, - læs mere her

Kulturskaberne

Kontakt

Fritid

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 39
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Fritid