Analyse af idræts- og bevægelsesfaciliteter

Idræt og bevægelse er en væsentlig forudsætning for sundhed og velvære for alle borgere i Gladsaxe Kommune.

Analyse af, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil blev udarbejdet i 2015. A blev udarbejdet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut og den skitserer rammerne for, hvordan kommunens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet, herunder geografisk balance.

Analysen indeholder en vurdering af den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse med inddragelse af idrætsfaciliteterne på kommunens skoler, og giver bud på visioner for den fremtidige udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter.

Analysen giver også bud på mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg.

Analysen er tilgængelig for alle. En elektronisk udgave af hovedrapporten, afslutningsnotat samt notat om de udendørs faciliteter kan hentes.

Hovedpointer fra det omfattende materiale er samlet i en pixi-udgave.

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Idræt