Udviklingsplan faciliteter

Udviklingsplanen angiver fem fælles principper

Med udgangspunkt i facilitetsanalysen der blev udarbejdet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut, har Kultur-, Fritds- og Idrætsudvalget godkendt plan for udvikling af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Gladsaxe. Udviklingsplanen er resultat af en proces, hvor områdets interessenter, har været involveret.

Udviklingsplanen har fem fælles principper:

  • Vi udvikler vores idræts- og bevægelsesfaciliteter, så de understøtter Gladsaxe Kommunestrategi
  • Vi bruger det, vi allerede har - og bruger det optimalt
  • Vi sikrer, at det aktive liv bliver understøttet af gode faciliteter
  • Vi bidrager til et levende og aktivt byliv og rekreative udfoldelsemuligheder
  • Vi vægter kvalitet og bæredygtighed

Kontakt

Idræt

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 38
Kultur@gladsaxe.dk
hjemmeside

Idræt