Dispensation til etablering af bro i regnvandsbassin Værebro Sø

Miljøafdelingen har jf. Naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til etablering af bro i regnvandsbassin Værebro Sø. Bassinet ligger på adressen Værebrovej 156.

 

Læs mere

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

Miljøafdelingen har jf. Naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til oprensning af kanalerne og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark. Aldershvile Slotspark ligger på adressen Slotsparken 30, 2880 Bagsværd, matr. nr. 14 bt, Bagsværd. Oprensningen af kanalerne og reduktion af rørskov i Van der Kühles Sø vil forbedre naturtilstanden og forventes at ske inden 1. marts 2017

Læs mere

Nyheder

Se alle nyheder

Nye Vandråd for vandoplande

Der vil i  blive oprettet nye vandråd.Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende anmodning om deltagelse i vandrådet.

Læs mere

Pleje af Højgård Sø

Der vil i uge 5 eller uge 6 2017 blive foretaget skæring af sumpplanten bukkeblad i Højgård Sø.

 

Læs mere

Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å

Torsdag 27. oktober 2016

Miljøudvalget har besluttet at sende "Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å" i høring frem til 6. marts 2017.

Læs mere

Motions- og legepladser

Find motions- og legepladser rundt omkring i kommunen

Læs mere

Får på Radiomarken

På Radiomarken ved Bagsværd Sø græsser ca. 30 får af racen Texel. Fårene skal pleje det ca. 7 hektar store naturområde, så det kommer til at fremstå som græsslette med større variation af blomster og græsser.

Fårene passes af en erfaren dyreholder, som har dagligt tilsyn og sørger for fårenes velbefindende. Ser du problemer med et af fårene, så kan du kontakte dyreholderen. Der er opsat skilte med kontaktoplysninger i området.

Der er offentlig adgang til foldene med fårene, men det er ikke tilladt at fodre dem. Kom ikke for tæt på fårene, men giv dem fred og ro til at græsse og nyd dem i stedet på afstand.

Læs mere

Kontakt

Byplan og landskab

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 42
byplanoglandskab@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Natur

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
natur@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Kultur, natur og fritid