Dispensation til etablering af bro i regnvandsbassin Værebro Sø

Fredag 06. januar 2017

Dispensation til etablering af bro i regnvandsbassin Værebro Sø

Miljøafdelingen har jf. Naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til etablering af bro i regnvandsbassin Værebro Sø. Bassinet ligger på adressen Værebrovej 156.

Miljøafdelingen offentliggør 10. februar 2017 meddelelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af bro i regnvandsbassin B9, Værebro Sø. Bassinet ligger ved Bagsværd Svømmehal på Værebrovej 156, 2880 Bagsværd, matr. nr. 16 eu, Bagsværd.

Broen skal benyttes særligt af søens nabo, Skovbrynet Skole, i forbindelse med natur- og biologiundervisning.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 78. De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelses af natur og miljø som hovedformål med flere, se § 86 i samme lov.

En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 10. marts 2017.

Hvis du har spørgsmål til sagen kan du kontakte Lene Madsen på telefon 39 57 59 21 eller på email natur@gladsaxe.dk

Se hele afgørelsen

 

Nye Vandråd for vandoplande

Fredag 06. januar 2017

Der vil i starten af 2017 blive oprettet nye vandråd, som kan rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres efter statens Vandområdeplan 2015 – 2021.

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb, kan sende anmodning om deltagelse i vandrådet. Fristen er 9. januar 2017.

Læs mere om de nye vandråd

Dispensation til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark

Tirsdag 10. januar 2017

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven

Miljøafdelingen har jf. Naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til oprensning af kanalerne og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark. Aldershvile Slotspark ligger på adressen Slotsparken 30, 2880 Bagsværd, matr. nr. 14 bt, Bagsværd. Oprensningen af kanalerne og reduktion af rørskov i Van der Kühles Sø vil forbedre naturtilstanden og forventes at ske inden 1. marts 2017

Miljøafdelingen offentliggør 11. januar 2017 meddelelse om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af kanaler og Van der Kühles Sø i Aldershvile Slotspark.

Kanalerne i Aldershvile Slotspark forbinder Bagsværd Sø med Van der Kühles Sø. Aldershvile Slotspark ligger på adressen Slotsparken 30, 2880 Bagsværd, matr. nr. 14 bt, Bagsværd.

Hovedkanalerne i Aldershvile Slotspark oprenses ophobet dynd og blade for at forbedre gennemstrømningen af vand. I Van der Kühles sø reduceres en del af rørskoven for at opretholde et frit vandspejl. Oprensningen af kanaler og Van der Kühles Sø vil forbedre naturtilstanden.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 78. De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelses af natur og miljø som hovedformål med flere, se § 86 i samme lov.

En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 8. februar 2017.

Hvis du har spørgsmål til sagen kan du kontakte Lene Madsen på telefon 39 57 59 21 eller på email natur@gladsaxe.dk

Se hele afgørelsen

 

 

 

Parker og Naturområder