Tilskud ved besøg fra venskabsbyer

Vi giver tilskud til gruppearrangementer i Gladsaxe Kommune, hvor der deltager gæster fra venskabsbyerne.

Så meget kan I få

Hvis der deltager en til fire venskabsbyer, får I et fast startbeløb på 1.500 kr. pr. venskabsby. Derudover får I 200 kr. pr. venskabsbygæst pr. overnatning. Vi giver højst tilskud til tre overnatninger, men arrangementet må gerne vare længere tid.

Ved stævner og andre større arrangementer, hvor mere end 4 venskabsbyer deltager:

  • Et fast startbeløb på 1.500 kr. pr. venskabsby
  • Tilskud pr. deltager, fastsat på grundlag af arrangementets samlede budget

Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovennævnte regler.

Sådan søger I om tilskud

  • Send ansøgningen til Internationalt Sekretariat, senest 4 uger før I får besøg.
  • I modtager pengene, 14 dage inden arrangementet afholdes.

Senest 10 dage efter at gæsterne er rejst hjem

  • Send dokumentation for, hvor mange venskabsbygæster der har deltaget i jeres arrangement.
  • Skriv en god historie om besøget fra venskabsbyen (i Word - ikke Pdf) med FOTOS og send den elektronisk til Internationalt Sekretariat int.sek@gladsaxe.dk
    Vi lægger den gode historie på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Se eksempler i scrapbogen.

Ansøgningsskema, som udfyldes elektronisk

Der kommer automatisk en kopi af ansøgningen i din egen mailbox, når du sender den.

Ansøgningskema, som kan printes
Udfyld det manuelt og send det med almindelig post. 

Kontakt

Internationalt Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
CVR-nummer: 62761113
int.sek@gladsaxe.dk

Tilskudsregler