Sløjfning af olietank

Nedgravet olietank
En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal tømmes og afblændes eller graves op.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

  • Tanken skal bundsuges for olierester,
  • Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afprobbes med slutmuffe,
  • Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
  • Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved, bør enten sandfyldes eller opgraves,
  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema , sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.

Når du fjerner en nedgravet tank:

  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema, sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform

Overjordiske olietanke
En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal afblændes.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

  • Tanken skal bundsugning for olierester,
  • Tanken skal enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted,
  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema , sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform. 

 

 

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Olietanke