Kong Hans Allé

Det sker på Kong Hans Allé i maj og juni 2017

Den grønne ramme

Det er blevet forår, og vi er gået i gang med at forandre området, så du og dine naboer bedre kan bruge det. Vi fjerner mere jord fra én af jordvoldene og lukker indgangen i hækken mod Vadgårdsparken. Vi lægger en sti gennem området og sår græs og engblomster. Desuden opsætter vi skraldespande ved indgangene og en informationstavle, hvor vi løbende vil fortælle om, hvad der kommer til at ske. Træer og buske planter vi til efteråret, for at give dem bedst mulige vækstbetingelser.

Som du måske allerede ved, er det grønne område en del af klimatilpasningen af Buddinge. Ved kraftige regnskyl og skybrud løber regnvandet hertil i stedet for til kloakken. På den måde hjælper området hele lokalområdet, så vi undgår oversvømmelser af bygninger og veje. Desuden er det et rekreativt område, som Gladsaxe Kommune gerne vil udvikle sammen med jer, der bor i nærheden.

Vær med til at bestemme

Arbejdet i disse uger skaber de grønne rammer for området. Hvad der ellers skal være, kan du være med til at beslutte. Byrådet vedtog i slutningen af marts at gennemføre et borgerbudgetforløb på området. Gladsaxe Kommune har derfor afsat 125.000 kr., som du og dine naboer i lokalområdet kan beslutte hvad skal bruges til. Det overordnede tema er natur og friluftsliv, men du og dine naboer bestemmer, hvordan pengene skal bruges, og hvilke projekter der skal udføres.

Hvordan deltager jeg? 

Du kan deltage i udviklingen af det grønne område, hvis du bor i lokalområdet. Gladsaxe Kommune har sendt et brev ud til de naboer i lokalområdet, der kan deltage. Hvis du bor i lokalområdet, kan du deltage ved at finde på et projekt eller ved at være med i en tovholdergruppe, der planlægger hvordan forløbet skal være. Til juni holder vi et arrangement, hvor vi fortæller mere om, hvordan du kan deltage i udviklingen af området. Vi sender mere information og en invitation til arrangementet i løbet af maj.

Regnvandet holdes i området

Kong Hans Allé er en del af Buddinge-området, der flere gange har oplevet problemer med oversvømmelser. Blandt andet har Buddinge Station, som er et vigtigt trafikalt knudepunkt i området, flere gange haft kraftige oversvømmelser. Projektet hjælper hele området både ved almindelige regnskyl og når der kommer store skybrud.

Regnvandsbedene langs Kong Hans Allé og det store grønne område syd for vejen bidrager begge til håndteringen af regnvandet. Det grønne areal vil kunne håndtere meget kraftige regnskyl og holde vandet et sted, hvor det ikke er til skade for boligejerne eller trafikken i området. Ved at fjerne vejvandet fra fælleskloakken mindskes belastningen på kloaksystemet, og de grønne regnbede fungerer som en erstatning for en traditionel separatkloakering. Regnvandet vil fordampe og nedsive på stedet. Om vinteren hvor vejen saltes vil regnvandet blive ledt til kloakken, så vejsaltet ikke ender i grundvandet.

Ny kombination: Regnvandsbede og cykelstier

Den nye cykelsti på Kong Hans Allé gør cykelturen i skole mere tryg og sikker for Gladsaxes børn og er samtidig med til at aflaste kloaksystemet, både når der kommer store skybrud og almindelige regnskyl. Dette gøres blandt andet ved hjælp af regnvandsopsamlende blomsterbede.

Projektet på Kong Hans Allé er udført i et samarbejde mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune, der besluttede at anlægge cykelstier og seperatkloakering som et fælles projekt. Oprindeligt havde Gladsaxe Kommune planlagt kun at anlægge cykelstier på Kong Hans Allé, da det er en skolevej, men Nordvand sprang til og foreslog at kombinere cykelstien med klimatilpasning og en separat kloak, så fælleskloakken aflastes, og regnvandet håndteres lokalt.

Kong Hans Allé er Gladsaxes første ”grønne vej” og er samtidig en af de første grønne veje i Danmark.

Flere grønne veje på tegnebrættet

Gladsaxe Kommune og Nordvand har flere grønne veje på tegnebrættet. I 2017 vil der blive anlagt flere grønne veje i kvarteret øst for Møllemarken.

Cykelstien på Kong Hans Allé er en del af kommunens projekt, Gladsaxe Cykler, hvor kommunen i årene fremover vil bygge cykelstier på en række skoleveje.

Læs mere om regnvandshåndtering på gladsaxe.dk/regnvand

Læs mere om indsatsen for cyklisme på gladsaxe.dk/cykler

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:

Daniel Grube Pedersen danped@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 58 88

Nina Moesby Bennetsen nimobe@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 59 36

Klimatilpasning i Buddinge