Lokale stemmer på Kong Hans Allé

Vil du være med til at udvikle det grønne område?

I løbet af 2017 kan du og dine naboer i området beslutte, hvad der skal ske på det grønne område. Byrådet har afsat 125.000 kr. til natur og friluftsliv på det grønne område og jeres idé kan blive til virkelighed, hvis I kan samle stemmer nok.

Det grønne område på Kong Hans Allé har de seneste år undergået en forvandling - fra græsplæne til et bakket terræn. Området er en del af klimatilpasningen af Buddinge og ved kraftige regnskyl og skybrud løber regnvandet hertil i stedet for til kloakken. På den måde hjælper det grønne område hele lokalområdet, så vi undgår oversvømmelser af bygninger og veje. Med klimatilpasningen er området blevet et grønt naturområde, som Gladsaxe Kommune gerne vil udvikle sammen med jer, der bor i lokalområdet.

I et borgerbudget er det de personer der bor i lokalområdet der bestemmer, hvad pengene skal gå til. Til efteråret kan du finde på en idé til, hvad der kan være på det grønne område. Inden året er slut afholdes en afstemningsdag, hvor du og dine naboer stemmer om hvilken idé eller hvilke idéer der skal udføres på det grønne område. Der med er det lokale stemmer der afgør, hvordan det grønne område skal udvikles. Du kan læse mere om, hvordan det foregår ved at læse retningslinjer for Lokale stemmer - klimatilpasning og din idé.

Hvordan kan jeg deltage?

Forløbet Lokale stemmer er som udgangspunkt for personer der bor i området omkring Kong Hans Allé, i området der ligger mellem Buddingevej, S-togslinjen og Motorring 3. Hvis du bor i dette område eller går på Vadgård Skole kan du deltage i udviklingen af det grønne område på tre forskellige måder. Du kan deltage ved:

  • at være med i tovholdergruppen. Tovholdergruppen koordinerer forløbet og beslutter, hvem der kan stemme, hvornår afstemningsdagen skal afholdes og hvordan der stemmes. Tovholdergruppen består af lokale personer, og du kan være med i gruppen. Du kan læse om tovholdergruppens opgaver og hvordan du melder dig til i beskrivelsen af tovholdergruppen.
  • at udvikle en idé for det grønne område. Til efteråret er det tid til at du og dine naboer udvikler idéer til, hvad der skal ske på det grønne område. Som idéstiller kan du sende en idé til afstemning. Du skal aflevere en beskrivelse af din idé, budget for idéen, plan for hvordan idéen udføres og vedligeholdes. Detaljer om, hvordan idéer udvikles og afleveres, beslutter tovholdergruppen lige efter sommerferien.
  • at stemme på afstemningsdagen. Har du ikke selv en idé, men vil du gerne være med til at beslutte hvad der skal ske på det grønne område, kan du møde op på afstemningsdagen og stemme på den eller de idéer du bedst kan lide. Dato for afstemningsdagen besluttes af tovholdergruppen efter sommerferien.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte projektleder Nina Bennetsen på 39 57 59 36 eller nimobe@gladsaxe.dk.

 

Græs og engblomster på det grønne område

Den grønne ramme

Det er blevet forår, og vi er gået i gang med at forandre området, så du og dine naboer bedre kan bruge det. Vi fjerner mere jord fra én af jordvoldene og lukker indgangen i hækken mod Vadgårdsparken. Vi lægger en sti gennem området og sår græs og engblomster. Desuden opsætter vi skraldespande ved indgangene og en informationstavle, hvor vi løbende vil fortælle om, hvad der kommer til at ske. Træer og buske planter vi til efteråret, for at give dem bedst mulige vækstbetingelser.

Som du måske allerede ved, er det grønne område en del af klimatilpasningen af Buddinge. Ved kraftige regnskyl og skybrud løber regnvandet hertil i stedet for til kloakken. På den måde hjælper området hele lokalområdet, så vi undgår oversvømmelser af bygninger og veje. Desuden er det et rekreativt område, som Gladsaxe Kommune gerne vil udvikle sammen med jer, der bor i nærheden.

Vær med til at bestemme

Arbejdet i disse uger skaber de grønne rammer for området. Hvad der ellers skal være, kan du være med til at beslutte. Byrådet vedtog i slutningen af marts at gennemføre et borgerbudgetforløb på området. Gladsaxe Kommune har derfor afsat 125.000 kr., som du og dine naboer i lokalområdet kan beslutte hvad skal bruges til. Det overordnede tema er natur og friluftsliv, men du og dine naboer bestemmer, hvordan pengene skal bruges, og hvilke projekter der skal udføres.

Hvordan deltager jeg? 

Du kan deltage i udviklingen af det grønne område, hvis du bor i lokalområdet. Gladsaxe Kommune har sendt et brev ud til de naboer i lokalområdet, der kan deltage. Hvis du bor i lokalområdet, kan du deltage ved at finde på et projekt eller ved at være med i en tovholdergruppe, der planlægger hvordan forløbet skal være. 17. juni vi et kickoff-arrangement, hvor vi fortæller mere om, hvordan du kan deltage i udviklingen af området. Torsdag 22. juni kl. 17.00 afholdes første møde i tovholdergruppen.

Regnvandet holdes i området

Kong Hans Allé er en del af Buddinge-området, der flere gange har oplevet problemer med oversvømmelser. Blandt andet har Buddinge Station, som er et vigtigt trafikalt knudepunkt i området, flere gange haft kraftige oversvømmelser. Projektet hjælper hele området både ved almindelige regnskyl og når der kommer store skybrud.

Regnvandsbedene langs Kong Hans Allé og det store grønne område syd for vejen bidrager begge til håndteringen af regnvandet. Det grønne areal vil kunne håndtere meget kraftige regnskyl og holde vandet et sted, hvor det ikke er til skade for boligejerne eller trafikken i området. Ved at fjerne vejvandet fra fælleskloakken mindskes belastningen på kloaksystemet, og de grønne regnbede fungerer som en erstatning for en traditionel separatkloakering. Regnvandet vil fordampe og nedsive på stedet. Om vinteren hvor vejen saltes vil regnvandet blive ledt til kloakken, så vejsaltet ikke ender i grundvandet.

Ny kombination: Regnvandsbede og cykelstier

Den nye cykelsti på Kong Hans Allé gør cykelturen i skole mere tryg og sikker for Gladsaxes børn og er samtidig med til at aflaste kloaksystemet, både når der kommer store skybrud og almindelige regnskyl. Dette gøres blandt andet ved hjælp af regnvandsopsamlende blomsterbede.

Projektet på Kong Hans Allé er udført i et samarbejde mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune, der besluttede at anlægge cykelstier og seperatkloakering som et fælles projekt. Oprindeligt havde Gladsaxe Kommune planlagt kun at anlægge cykelstier på Kong Hans Allé, da det er en skolevej, men Nordvand sprang til og foreslog at kombinere cykelstien med klimatilpasning og en separat kloak, så fælleskloakken aflastes, og regnvandet håndteres lokalt.

Kong Hans Allé er Gladsaxes første ”grønne vej” og er samtidig en af de første grønne veje i Danmark.

Flere grønne veje på tegnebrættet

Gladsaxe Kommune og Nordvand har flere grønne veje på tegnebrættet. I 2017 vil der blive anlagt flere grønne veje i kvarteret øst for Møllemarken.

Cykelstien på Kong Hans Allé er en del af kommunens projekt, Gladsaxe Cykler, hvor kommunen i årene fremover vil bygge cykelstier på en række skoleveje.

Læs mere om regnvandshåndtering på gladsaxe.dk/regnvand

Læs mere om indsatsen for cyklisme på gladsaxe.dk/cykler

Kontakt

Har du spørgsmål til udviklingen af det grønne område kan du kontakte Nina Bennetsen nimobe@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 59 36

Spørgsmål om klimatilpasningsløsningerne på Kong Hans Allé kan rettes til: Daniel Grube Pedersen danped@gladsaxe.dk tlf.: 39 57 58 88

Klimatilpasning i Buddinge