Få tilskud til aktiviteter for ensomme ældre i højtiderne

Gladsaxe Kommune har en pulje til at støtte aktiviteter for ensomme ældre i Gladsaxe. Du kan søge om midler til at afholde et arrangement, som gavner andre.

Aktiviteterne kan eksempelvis være arrangementer i højtider som jul og påske eller anden højtid, hvor risikoen for at føles sig ensom kan være ekstra stor og enhver hjælp ekstra velkommen.

Har du en god idè?
Sidder du i en forening eller en klub med en god idè til et arrangement, der kan gøre en af højtiderne lidt bedre for ensomme ældre i Gladsaxe, så kan du søge om økonomisk støtte til at afholde det. Du kan også søge, hvis du på egen hånd vil lave et arrangement og mangler støtte til at få det til at ske.

Det kan du få støtte til
For at opnå tilskud via puljen til ”Tilskud til sociale formål” skal aktiviteten fremover opfylde samtlige
følgende krav:  

•    Aktiviteten skal komme målgruppen af svage/svækkede, udsatte eller ensomme ældre mennesker til gode
•    Aktiviteten skal fremme trivsel og socialt samvær i forbindelse med højtider
•    Aktiviteten skal sikre, at også nye borgere får glæde af tilbuddet, således at der løbende sker en udskiftning af de borgere, der deltager i aktiviteten
•    Aktiviteten skal have medfinansiering fra andre end Gladsaxe Kommune. 

Sådan søger du
For at opnå støtte skal du som ansøger udfylde et ansøgningsskema, hvori du beskriver, hvad du søger om støtte til, hvilken målgruppe, størrelsen på målgruppen, man når ud til via projektet, samt hvordan projektet er medfinansieret. Det er Seniorudvalget, der, ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag, tager stilling til ansøgningerne. Derved sikres en fleksibel vurdering, som netop er hensigten med denne pulje.


Du søger om økonomisk støtte hos Trænings- og Plejeafdelingen i Gladsaxe Kommune enten ved at sende en mail til sof@gladsaxe.dk med emnet 'Tilskud til højtidsaktiviteter' eller ved at sende et brev til:

Gladsaxe Rådhus
Rådhus Allé 1
2860 Søborg
Att.: Trænings- og Plejeafdelingen
Mrk.: Tilskud til højtidsaktiviteter. 

Hent ansøgningsskemaet her, udfyld det og send det sammen med din mail eller brev. (Word-fil).

Ønsker du at vide mere om tilskuddet, så kontakt ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg på telefon 39 57 55 43 eller på sofeel@gladsaxe.dk

Borger