Forslag til lokalplan 249 for Buddinge Hovedgade 74-80

Byrådet har 18.01.2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 249 for Buddinge Hovedgade 74-80 til offentlig høring.

Byrådet har 18.01.2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 249 for Buddinge Hovedgade 74-80 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 til offentlig høring.

Lokalplanens formål er at ændre anvendelsen fra erhverv til boliger således, at den eksisterende administrationsbygning kan omdannes til ca. 30 lejligheder.

I forbindelse med anvendelsesændringen havde Gladsaxe Kommune et debatoplæg i høring fra den 13.09.2016 til 27.09.2016. Med debatoplægget blev der indkaldt idéer og forslag til ejendommens fremtidige anvendelse.

Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter en ændring af kommuneplanen. Byrådet har derfor samtidig med lokalplanforslaget vedtaget et forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i samme periode som lokalplanen.

Forhøring
I forbindelse med anvendelsesændringen havde Gladsaxe Kommune et debatoplæg i høring fra den 13.09.2016 til 27.09.2016. Med debatoplægget blev der indkaldt idéer og forslag til ejendommens fremtidige anvendelse.

Offentlig høring
Planforslagene er til offentlig høring fra 24.01.2017 til 21.03.2017.

Download forslag til lokalplan 249 her.

Download forslag til kommuneplantillæg 22 her.

Desuden kan du se forslaget på kommunens biblioteker, og du kan få det udleveret i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 21.03.2017 sende dem på e-mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Borgermøde
Gladsaxe Byråd inviterer til borgermøde mandag 27. februar 2017 kl. 16.30 i Rådhuskælderen på Gladsaxe Rådhus. Tilmelding til mødet skal ske senest mandag den 20. februar på telefon 39 57 50 42 eller byplan@gladsaxe.dk I tilfælde af få tilmeldinger aflyses mødet.

Miljøvurdering
Lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Hvis du vil klage over denne beslutning skal du skrive til Gladsaxe Kommune, som videresender klagen til Natur- og Miljøklage­nævnet. Kommunen skal modtage din klage inden 20.02.2017.

Retsvirkning
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må der ikke ske ændringer på de ejendomme, der er omfattet af forslaget.

 

Borger