Gladsaxe vinder Kulturministeriets Arkitekturpris

Gladsaxe Kommune har netop modtaget Kulturministeriets nystiftede arkitekturpris, som i år blev givet til den kommune, med den bedste arkitekturpolitik.


Foto: Kulturministeriet/Mette Udesen.

Torsdag eftermiddag overrakte kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriets nystiftede arkitekturpris til Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst ved en konference på Dansk Design Center. Ministeren begrunder, at prisen gik til Gladsaxe:

- Gladsaxe Kommunes arkitekturpolitik sætter mennesket i centrum. Kommunen tager i sin arkitekturpolitik udgangspunkt i borgernes hverdagsliv og fokuserer f.eks. på borgernes daglige vej mellem hjem, job, institutioner og uddannelse. Kommunens udvikling af et særligt arkitekturscreenings-redskab, som skal sikre dialog og fælles forståelse for arkitekturens værdi for byens lokale identitet, er særligt interessant. Jeg håber, at Gladsaxe Kommune kan inspirere flere kommuner til at udvikle en arkitekturpolitik med afsæt i borgernes hverdag, siger kulturminister Marianne Jelved.

Gladsaxes borgmester takkede for de pæne ord:

- Vi er utrolig stolte af at modtage denne pris. For Gladsaxe er ikke en by fuld af markante kulturelle bygningsværker. Vores by er på en gang harmonisk og sammensat, charmerende og skæv. Vores by er mangfoldig med plads til alle slags mennesker – hele livet. Derfor har vi valgt at skabe en politik, der er i øjenhøjde med borgerne i sætter mennesker i centrum, siger Gladsaxe Kommunes borgmester Karin Søjberg Holst.

Gladsaxe har lidt af det hele
Gladsaxe har arkitektonisk set lidt af det hele. Her er storbymiljø på Søborg Hovedgade og markante boligblokke i Værebro og Høje Gladsaxe. Her ligger tusinder af parcelhuse og halvanden-etages rækkehuse udstrakt mellem et net af store trafikårer og side om side med nogle af landets største virksomheder og ældste industrikvarterer, der alle er under hastig omdannelse til nye attraktive bydele.

Skabe begejstring for byen
Gladsaxes arkitekturpolitik er et inspirationskatalog over gode eksempler på arkitektur i Gladsaxe. Målet er at skabe begejstring og opmærksomhed for den by, vi færdes i, og med hjælp af eksempler sætte ord på arkitektonisk kvalitet i bred forstand. Arkitekturpolitikken sætter fokus på værdier ved at tegne billedet af Gladsaxes særkende, mens den fremhæver mangfoldigheden i forstadsbyen – en by med plads til alle. Samtidig fungerer den som dialogværktøj og ”Arkitekturscreening”, der gør byggeriets parter og kommunen i stand til at drøfte arkitektur ud fra et fælles og sagligt udgangspunkt. På den måde er den et redskab, som bliver brugt når kommende byggerier har særlig indflydelse på gadebilledet.

Fem nominerede
Arkitekturprisen er indstiftet i samarbejde mellem Kulturministeriet og arkitektstandens organisationer og retter sig i år mod landets kommuner. Gladsaxe var en af fem kommuner, som Kulturministeriet havde nomineret til sin nye arkitekturpris. De øvrige nominerede kommuner var Esbjerg, Svendborg, Viborg og Aarhus. Fælles for de fem er, at deres arkitekturpolitikker, ifølge bedømmelsesudvalget, alle giver et godt indtryk af, hvordan en stærk arkitekturpolitik kan bruges aktivt i kommunerne både som grundlag for dialog med borgere og andre aktører, og som planlægningsredskab på tværs af kommunernes forvaltninger. 

 

Se Gladsaxes prisvindende arkitekturpolitik:
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/planer-_politikker_og_visioner/byg_og_bolig/byplanlaegning/arkitekturpolitik

Eller læs om konferencen og arkitekturprisen på Kulturministeriets hjemmeside:
http://kum.dk/temaer/arkitekturpris-og-konference-2015/

 

Borger