Planstrategi 2016 er vedtaget

Byrådet har 14-12-2016 vedtaget Planstrategi 2016.

Planstrategi 2016 er Byrådets strategi for den fysiske udvikling af Gladsaxe Kommune. Planstrategi 2016 er også Agenda 21 strategi.

Du kan se Planstrategi 2016 her

I forhold til den Planstrategi 2016, der har været fremlagt i offentlig høring er der foretaget mindre justeringer i forhold til at tydeliggøre Gladsaxe Kommunes fokus på flere brugergrupper af de offentlige byrum og naturområder.

Hvis du vil klage over retlige spørgsmål skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Det betyder, at du for eksempel kan klage, hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klagen skal være modtaget hos Naturklagenævnet inden fire uger fra datoen, hvor annoncen er bragt.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen, hvor annoncen er bragt.

Borger