Sådan læser du renovationsopkrævning på ejendomsskattebillet

Renovationsopkrævningen på årets ejendomsskattebillet er desværre vanskelig at læse. Det skyldes, at vi er ved at skifte til en ny opkrævningsmetode og der er problemer med læsevenligheden i det gamle system.

Nedenfor er der en forklaring på, hvordan linjerne skal læses:

1. Denne linje viser afregningen for 2017.
Hvis der ikke har været ændringer i tilmeldinger i løbet af 2017, er der ikke noget beløb på linjen.
Hvis der er ændringer, fremgår det, hvad du skylder eller har til gode for 2017. Dette fremgår også af et separat bilag ”Forbrugsafgifter” som er sendt fra Gladsaxe Kommune til din e-boks.

2. Disse linjer viser, hvad vi opkræver a conto for 2018.
I eksemplet er der tale om en husstand, med et fællesgebyr, samt en sæk med ugetømning og en sæk med 14 dages tømning.

3. Denne linje har ingen betydning.

Linjerne om rottebekæmpelse og skorstensfejerbidrag er som de plejer og skal læses uafhængigt af det andet.

 

Vi beklager den forvirrende tekst og glæder os til, at det bliver bedre næste år.


Venlig hilsen

Miljøafdelingen

Borger