Sjældne orkideer fundet i Smør- og Fedtmosen

To arter af vilde orkideer, som er meget sjældne i Københavnsområdet, er dukket op i Gladsaxe.

 

I Gladsaxe Kommunes del af Smør- og Fedtmosen er der i år fundet to nye arter af vilde orkideer. Orkideerne blev fundet i forbindelse med Gladsaxe Kommunens pleje af det fredede område, og det er noget af et særsyn, for ingen af orkideerne findes andre steder i Gladsaxe Kommune, og de er tilmed meget sjældne i Københavnsområdet.

Et tegn på god natur
Der er tale om priklæbet gøgeurt og skov-gøgeurt. Det er et rigtig dejligt fund, fordi orkideer ”sladrer” om, hvor den gode natur findes. Orkideer er således meget kræsne med deres voksested, og de stiller generelt store krav. At de nu er dukket op i Smør- og Fedtmosen er derfor et kvalitetsstempel på områdets natur. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Herlev Kommune vedtaget en plejeplan for området, og den udstikker rammerne for den fremtidige forvaltning, der blandt andet vil føre til endnu bedre forhold for mosens sjældne dyr og planter.

Foruden skov-gøgeurt og priklæbet gøgeurt findes der i Smør- og Fedtmosen også de to orkideer skov-hullæbe og ægbladet fliglæbe, så nu har du mulighed for at se hele fire arter af vilde orkideer i den bynære oase.

Borger