Mit kørekort skal fornyes/ - ændres

Der er tidsbestilling i Borgerservice. Benyt evt. linket nederst på siden. Du skal have fornyet dit kørekort hvis du har skiftet navn, mistet dit kørerkort eller dit kørerkort er så slidt det så det er svært at læse.

Hvordan får jeg et nyt kørekort?

Du skal møde personligt op i Borgerservice.

Der er tidsbestilling. Du kan bestille tid ved at klikke HER. 

Hvad skal jeg medbringe i Borgerservice?

 • Et foto som opfylder politiets bestemmelser. Hvis du ikke selv har et foto med, kan du få taget et digitalt foto i Borgerservice.
 • Digitalt foto koster 130 kr. (printes ikke)
 • På politiets plakat, kan du se de forskellige krav, der er til fotoet på dit kørekort
 • Dit gamle kørekort
 • Billedlegitimation
 • Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest.

Hvad skal jeg betale for at få fornyet mit kørekort?

 • almindeligt kørekort, hvis du er over 75 år, koster det 50 kr.
 • kørekort til lastbil og bus koster det 160 kr. for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år
 • erhvervskørekort koster det 280 kr.
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring koster det 280 kr. Hvis det på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, koster det 120 kr.
 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der er under 75 år, er det gratis
 • kørekort med kørelærergodkendelse koster det 280 kr.
 • andre kørekort end dem, vi har nævnt ovenfor, koster det 130 kr.

Du kan betale med dankort og andre betalingskort i Borgerservice. Betaler du kontant, skal det være med lige penge, da vi ikke kan give penge tilbage.

Jeg er fyldt 75 år og skal have fornyet mit kørekort

Når du skal have fornyet dit kørekort efter du er fyldt 75 år skal først bestille en tid hos Borgerservice til nyt kørekort.

Du medbringe følgende:

 • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge. Attesten må ikke være over tre måneder gammel
 • et foto, som din egen læge har underskrevet og påført dit cpr-nummer på bagsiden. Fotoet skal overholde kravene til fotos til kørekort.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Hvis dit kørerkort er udstedt efter 2013, har det som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 15 år, dog højst til du er fyldt 75 år.

Gyldighedstiden på 15 år gælder for kørekort i følgende kategorierne:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • Kørekort til traktor/motorredskab.

Er mit kørekort altid gyldig i 15 år?

Ikke altid... Du kan af helbredsmæssige årsager få udstedt et kørekort, der har en kortere gyldighed. Gyldigheden på dit kørekort afhænger af en lægelig vurdering. Det er sålede ikke dig selv, der kan bestemme gyldhedsperiode på dit kørekort.

Jeg er over 70 år - Hvornår udløber mit kørekort?

Jeg har et almindeligt kørekort
- (bil, motorcykel, knallert, traktor)

Hvis dit kørekort udløber ved din 70 års fødselsdag, skal du ansøge om at få det fornyet.
Du skal ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

 • Hvis du er 73 år, når du fornyer dit kørekort holder det i tre år.
 • Hvis du er mellem 74 og 79 år holder dit kørekort i to år.

Jeg har stort kørekort og/eller taxakørekort
- (bus, lastbil og stor anhænger)

Hvis du har stort kørekort - og det udløber ved din 70 års fødselsdag - skal du ansøge om at få det fornyet.
Du skal vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Dit nye kørekort vil som udgangspunkt udløbe, når du fylder 75 år.

Jeg er over 75 år - Hvornår udløber mit kørekort?

Gyldighedstiden for dit kørekort ændrer sig i takt med din alder.
Husk altid at vedlægge en lægeattest, når du skal have fornyet dit kørekort efter du er fyldt 73 år

 • Hvis du er mellem 74 og 79 år holder dit kørekort i to år.
 • Hvis du er fyldt 80 år skal du have fornyet dit kører kort hvert år.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

 

 

 

Hvor lang gyldighed er der på et stort kørekort?
- og kørekort til stor anhænger og erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, der er udstedt efter 19. januar 2013, har som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 5 år.

Jeg er 70 år og har stort kørekort

Hvis du er fyldt 70 år og har stort kørekort er gyldighedsperioden på dit kørekort afhændig af, hvor gammel du var da du fik kørekortet.

Hvis du er:

 • fyldt 70 år, men ikke 71 gælder dit kørekort i fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år gælder dit kørekort i tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år gælder dit kørekort i to år
 • fyldt 80 år gælder dit kørekort i et år

Kørekort med kortere gyldighed

Du kan af helbredsmæssige årsager få udstedt et kørekort, der har en kortere gyldighed. Gyldigheden på dit kørekort afhænger af en lægelig vurdering. Det er sålede ikke dig selv, der kan bestemme gyldhedsperiode på dit kørekort.

Hvis du vil klage

- over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort? Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelse er meddelt.

Bestil tid hos Borgerservice

Hvis du skal have nyt, ændret eller et udenlandsk kørekort skal du bestille tid hos Borgerservice til kørekort.

Bestil tid
Kørekort