Pas til børn

Der er tidsbestilling i Borgerservice. For at få pas til en person under 18 år skal barnet selv eller sammen med en forælder møde personligt op i Borgerservice.

Huskeliste:

  • En pas ansøgning med begge forældres underskrift
  • Original dåbsattest, navneattest eller sidst udstedte pas
  • Forældre til børn under fem år, der skal have lavet nyt pas, skal altid medbringe et pasfoto af barnet
  • Et pasfoto. Hvis barnet ikke selv har et foto med, kan alle børn over fem år kan få taget et digitalt pasfoto på rådhuset.

Vi har delt forældremyndighed

Den, der har forældremyndigheden over det barn, som søger om nyt pas, skal give samtykke før passet udstedes. Begge forældre skal give samtykke, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden.

Kun den ene forældre har forældremyndighed

Såfremt det kun er den ene forældre der har forældremyndigheden, skal der medbringes dokumentation herfor.

Hvordan giver jeg samtykke?

For at give samtykke skal man underskrive i ansøgningsblankettens pkt. C. dette gælder også ved forlængelse af pas til børn.

Unavngivne børn

Hvordan det enkelte land forholder sig til unavngivne børn, kan du få oplyst ved at henvende dig hos landets ambassade.

Hvornår kommer passet? 

Leveringstiden på et pas kan vare op til 14 dage. Du bør derfor få lavet dit pas i god tid, inden du skal ud at rejse.

Betaling vedrørende pas kan foretages med betalingskort. Hvis du vælger at betale kontant, skal du være opmærksom på, at Borgerservice kun modtager lige penge.

Hvor længe er passet gyldigt?  

Er dit barn mellem 0 og 2 år gælder passet i 2 år
Er dit barn mellem 2 og 18 år gælder passet i 5 år

Bestil tid

Der er tidsbestilling i Borgerservice. Find den tid som passer dig, så du kan få ordnet dit ærinde i en fart.

Bestil tid

Prisen på et pas

Her kan du få et overblik over priserne på pas. Prisen varierer alt efter din alder.

Priser på pas
Pas